Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. DSP kan ta flere former og ha forskjellige egenskaper, avhengig av formål.

En arbeidsgruppe i Norges Bank har gjennomført en første fase av en utredning om DSP. Rapporten gir en oversikt over hvilke forhold arbeidsgruppen mener er relevante i en vurdering av om DSP bør innføres i Norge.

Publisert 18. mai 2018 13:00