Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Kapasitetsutnyttingen synes nær et normalt nivå, og det er utsikter til at den vil tilta raskere enn tidligere ventet. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsier at lønns- og prisveksten etter hvert vil øke.

Pengepolitikken er ekspansiv. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Som i mars tilsier utsiktene og risikobildet samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Kommunikasjonsrådgiver Bård Ove Molberg
Tlf. 95 02 15 23

Kommunikasjonssjef Andreas Andersen
Tlf. 98 84 86 44

Publisert 21. juni 2018 10:00
Pressekonferanse 21. juni 2018
Øystein Olsen om rentebeslutningen