Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

I Pengepolitisk rapport 1/18 var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var lav, men høyere kapasitetsutnytting var ventet å bidra til at veksten i priser og lønninger etter hvert øker. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp etter sommeren i år.

Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 1/18. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den vil øke.

– Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Det tilsier å holde styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30 
E-post: presse@norges-bank.no

Presseansvarlig Bård Ove Molberg 
Tlf. 22 31 64 61 | 95 02 15 23

Kommunikasjonssjef Andreas Andersen 
Tlf. 22 31 61 63 | 98 84 86 44

Publisert 3. mai 2018 10:00
Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 3. mai.