Pressemelding

Styringsrenten settes ned med 0,50 prosentenheter til 1,50 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,50 prosent med virkning fra 7. mai 2009.

 - Ny informasjon bekrefter at verdensøkonomien er inne i den dypeste lavkonjunkturen i etterkrigstiden. Om noe har utviklingen vært svakere enn ventet, men det er også enkelte tegn til lysning. For å dempe utslagene i norsk økonomi er det riktig å sette styringsrenten videre ned, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Den dype lavkonjunkturen ute rammer norsk økonomi. Siden forrige rentemøte i mars har utviklingen vært om lag som ventet. Nedgangen i produksjonen fortsetter, og arbeidsledigheten stiger. Prisveksten avtar. Lavere prisstigning ute og lavere kapasitetsutnytting i norsk økonomi vil bidra til å dempe prisveksten ytterligere fremover.

- Vi setter renten lavt for å dempe nedgangen i aktiviteten og motvirke at inflasjonen kommer for langt ned, sier Gjedrem.

For mer informasjon viser vi til notatene ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

Publisert 6. mai 2009 14:00