Forfatter: Bjørn Helge Vatne

Bjørn Helge Vatne

Avdeling for finansiell stabilitet