Norges Bank

Bankplassen blogg

Bankplassen blogg er en arena for deling av kunnskap. Bidragsyterne er i hovedsak ansatt i eller tilknyttet sentralbankvirksomheten i Norges Bank.

Illustrasjon blogg

Norges Bank har hatt kontor på Bankplassen i Oslo siden 1830. Navnet "Bankplassen blogg" er i tillegg ment å gi assosiasjoner til en åpen plass der meninger og synspunkter utveksles kontinuerlig.

Målet med bloggen er å skape større åpenhet og diskusjon rundt de mange aktuelle problemstillingene som medarbeiderne i Norges Bank jobber med. Synspunktene i blogginnleggene representerer forfatternes syn, og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank. Likevel mener vi at større åpenhet rundt aktuelle temaer i banken over tid vil kunne bidra til større innsikt og bedre beslutninger.

Publisert 18. april 2018 15:22