Norges Banks pensjonskasse

Aktuelt

Nyheter om offentlig tjenestepensjon og Norges Banks pensjonskasse


Mai 2024

Nytt grunnbeløp fra mai 2024
Fra 1. mai er nytt grunnbeløp i folketrygden 124 028 kroner.
Dette er en økning på 5 408 kroner eller 4,56 prosent.
(23. mai 2024)

AFP blir nå en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til alderspensjon i NAV.
AFP for offentlig ansatte blir endret fra å være en tidligpensjonsordning fra 62 for de som er født før 1963, til nå å bli en livsvarig pensjon for de som er født 1963 og senere.
(16. mai 2024)

Årsrapporten for 2023 er nå publisert
(10. mai 2024)

Juni 2023

Nytt grunnbeløp fra mai 2023
Fra 1. mai er nytt grunnbeløp i folketrygden 118 620 kroner. Dette er en økning på 7 143 kroner eller 6,41 prosent.
(8. juni 2023)

Mai 2023

Årsrapporten for 2022 er nå publisert
(16. mai 2023)

Ny nettside for Norges Banks Pensjonskasse lansert
Her finner du all relevant informasjon om Norges Banks pensjonsordninger samt kontaktinfo hvis du lurer på noe.
(16. mai 2023)