Norges Banks pensjonskasse

Om pensjonskassen

Pensjonskassens målsetting er å yte en effektiv og god service til medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere samt å sikre en effektiv og betryggende forvaltning av pensjonskassens midler.

Pensjonskassen ble opprettet av Norges Bank i 1916 med formålet å yte pensjoner til pensjonskassens medlemmer og deres etterlatte. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet som ledes av et styre utpekt av bankens hovedstyre og arbeidstakernes organisasjoner.

Om styret

Pensjonskassen ledes av et eget styre på seks medlemmer med varamedlemmer. Fire styremedlemmer med to varamedlemmer oppnevnes av bankens hovedstyre, hvorav minst ett styremedlem ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til banken eller tilsluttede selskaper. To styremedlemmer med varamedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner. Styret velger selv sin leder blant styrets medlemmer. Styremedlemmer oppnevnes normalt for en periode på tre år.

Styret i Norges Banks pensjonskasse

Medlemmer Oppnevnt av Funksjonsperiode til
Jan Thomsen, styreleder bankens hovedstyre 31.03.2026
Kjell Bjørn Nordal   bankens hovedstyre 31.03.2027  
Aase Løne bankens hovedstyre 31.03.2025
Mariann S. Bendriss bankens hovedstyre 31.03.2026
Brit Selnes arbeidstakerorganisasjonene 31.03.2026
Kristoffer Haugen arbeidstakerorganisasjonene 31.03.2026
Varamedlemmer    
Hege Gjerde bankens hovedstyre 31.03.2027
Ørjan Agdesteen bankens hovedstyre 31.03.2025
Trude Vikan personlig varamedlem for Kristofer Haugen 31.03.2026
Tor Oddvar Berge personlig varamedlem for Brit Selnes 31.03.2026

Ansatte i Norges Banks pensjonskasse

 

Portrett av Lars Hammersbøen
Daglig leder: Lars Hammersbøen

 

Raza Ashraf
Seniorrådgiver: Raza Ashraf

 

 

 

Sist endret 31. mai 2024 13:08
Sist endret 31. mai 2024 13:08