Norges Banks pensjonskasse

Medlemsportal

Medlemsportalen gir medlemmene mulighet til å beregne alderspensjon fra pensjonskassen og fra NAV (folketrygden) for ulike uttakstidspunkter. Beregningene er prognoser basert på de opplysninger som finnes i forsikringssystemet til pensjonskassen og gjeldende regelverk.

Per i dag kan ikke portalen gi prognose for uføre- og etterlattepensjon.

 

Logg inn i medlemsportalen

 

Brukerveiledning for medlemsportalen

Sist endret 16. mai 2023 14:11
Sist endret 16. mai 2023 14:11