Norges Banks pensjonskasse

Nytt grunnbeløp fra mai 2024

Fra 1. mai er nytt grunnbeløp i folketrygden 124 028 kroner. Dette er en økning på 5 408 kroner eller 4,56 prosent.

Alderspensjon fra Norges Banks pensjonskasse øker med 2,76 prosent med virkning fra 1. mai.

I trygdeoppgjøret besluttes nytt grunnbeløp (G) som brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser. Pensjon fra Norges Banks pensjonskasse blir regulert hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Grunnbeløpet blir formelt vedtatt ved kongelig resolusjon. 

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,56 prosent fra 1. mai, og er nå
124 028 kroner. Les mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no.  

Så mye øker pensjonene i 2024

Uførepensjon og alderspensjon som du tjener opp reguleres med grunnbeløpet, mens alderspensjon som blir utbetalt reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Det gir følgende økning fra 1. mai:

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 2,76 prosent. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.
  • Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 4,56 prosent. 
Publisert 23. mai 2024 16:57

Se også

Publisert 23. mai 2024 16:57