Norges Banks pensjonskasse

Nytt grunnbeløp fra mai 2023

Fra 1. mai er nytt grunnbeløp i folketrygden 118 620 kroner. Dette er en økning på 7 143 kroner eller 6,41 prosent.

Alderspensjon fra Norges Banks pensjonskasse øker med 8,54 prosent med virkning fra 1. mai.

I trygdeoppgjøret besluttes nytt grunnbeløp (G) som brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser. Opptjening av pensjon fra Norges Banks pensjonskasse blir regulert hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Grunnbeløpet blir formelt vedtatt ved kongelig resolusjon. Grunnen til grunnbeløpet justeres (økes) hvert år, er for at det skal opprettholde sin verdi, f.eks. med hensyn til pris- og lønnsvekst.

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 6,41 prosent fra 1. mai, og er nå 118 620 kroner. Les mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no.  

Så mye øker pensjonene i 2023

Uførepensjon og alderspensjon som du tjener opp reguleres med grunnbeløpet, mens alderspensjon som blir utbetalt reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Det gir følgende økning fra 1. mai:

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 8,54 prosent. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.
  • Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 6,41 prosent. 

 

Publisert 8. juni 2023 13:30

Se også

Publisert 8. juni 2023 13:30