Bankplassen blogg

- en fagblogg av ansatte i Norges Bank

Velg kategori

Forfatter: Ragnar E. Juelsrud

Avdeling for pengepolitikk/ Monetary Policy Department