Bankplassen blogg

- en fagblogg av ansatte i Norges Bank

Velg kategori

Forfatter: Karsten Gerdrup

Avdeling for pengepolitikk og finansiell stabilitet