Forfatter: Tord Krogh

Tord Krogh

Tidligere ansatt i avdeling for pengepolitikk, og i avdeling for finansiell stabilitet.