Norges Bank

ReFIT Workshop

Fredag 21. april 2017. ReFIT (Review of Flexible Inflation Targeting) har vært et forskningsprosjekt i Norges Bank, som har hatt som formål å utrede mulige forbedringer av det pengepolitiske rammeverket i Norge. 

Program

Velkommen v/Øistein Røisland

"Pengepolitikk og gjeldsdynamikk", Gisle J. Natvik

"(Når) Bør en lene seg mot vinden?", Tord Krogh

Kommentarer av Björn Lagerwall (Sveriges Riksbank)

"Er inflasjonsforventningene godt forankret?", Nina Midthjell

Kommentarer av Fredrik Wulfsberg (Høyskolen i Oslo)

"Kapitalbevegelser, pengepolitikk og finansiell stabilitet: Empiriske sammenhenger", Ragna Alstadheim

Kommentarer av Hilde C. Bjørnland (Handelshøyskolen BI)

"Hvilket styringsmål er best for en liten, råvareeksporterende økonomi?", Drago Bergholt

Kommentarer av Vesna Corbo (Sveriges Riksbank)

"Inflasjonsmål versus nominelt BNP-mål", Øistein Røisland

Kommentarer av Steinar Holden (Universitetet i Oslo)

Published 19 May 2017 12:00