Norges Bank

ReFIT Workshop

Fredag 21. april 2017. ReFIT (Review of Flexible Inflation Targeting) har vært et forskningsprosjekt i Norges Bank, som har hatt som formål å utrede mulige forbedringer av det pengepolitiske rammeverket i Norge. 

Published 19 May 2017 12:00