Norges Bank

Norges Banks pensjonskasse

Norges Banks pensjonskasse ble opprettet 1. juli 1916. Pensjonskassen er opprettet av Norges Bank med formål å yte pensjoner til pensjonskassens medlemmer og deres etterlatte. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med eget regnskap.

Årsrapporter

Publisert 31. august 2021 12:50