Norges Banks pensjonskasse

Norges Banks pensjonskasse

Norges Banks pensjonskasse har som formål å yte pensjoner til pensjonskassens medlemmer og deres etterlatte. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet som ledes av et styre utpekt av bankens hovedstyre og arbeidstakernes organisasjoner.

Kontakt

E-post:
nbp@norges-bank.no

Telefon: 22 31 60 00

Daglig leder: Lars Hammersbøen

Seniorrådgiver: Raza Ashraf

Seniorrådgiver: Arne Helstrøm

Gjeldende grunnbeløp

118 620 kroner
gjeldende fra 1. mai 2023

Grunnbeløpet blir bruk til å beregne mange av NAVs utbetalinger.

Satsen blir oppdatert 1. mai hvert år og blir bestemt etter trygdeoppgjøret.

Se oppdatert informasjon hos NAV