Norges Banks pensjonskasse

Norges Banks pensjonskasse

Norges Banks pensjonskasse har som formål å yte pensjoner til pensjonskassens medlemmer og deres etterlatte.

Kontakt

E-post:
nbp@norges-bank.no

Telefon: 22 31 60 00

Daglig leder: Lars Hammersbøen

Seniorrådgiver: Raza Ashraf

 

Medlemsportal

Logg inn på medlemsportalen for å se dine dokumenter og få en prognose på din fremtidige alderspensjon

Gjeldende grunnbeløp

118 620 kroner
gjeldende fra 1. mai 2023

Grunnbeløpet blir bruk til å beregne mange av NAVs utbetalinger.

Satsen blir oppdatert 1. mai hvert år og blir bestemt etter trygdeoppgjøret.

Se oppdatert informasjon hos NAV

Aktuelt

Nyheter om offentlig tjenestepensjon og Norges Banks pensjonskasse