Bankplassen blogg

- en fagblogg av ansatte i Norges Bank

Velg kategori

Forfatter: Yasin Mimir

Avdeling for pengepolitikk