Norges Bank

Staff Memo, Bicentenary project

Kredittpolitikken som redskap i den samfunnsøkonomiske styringen fra 1965 til 1980

Author:
Gunnhild J. Ecklund
Series:
Staff Memo
Number:
17/2011

De overordnede målsettingene for den økonomiske politikken i Norges i etterkrigstiden har vært å sikre full sysselsetting, stabil vekst og en sosialt rettferdig fordeling av godene. Disse målene har vært forsøkt nådd gjennom stabiliseringstiltak for å påvirke aktivitetsnivået i økonomien, allokeringstiltak for å styre ressursutnyttelsen og fordelingstiltak for å påvirke inntekts- og formuefordelingen.

I denne oppgaven analyseres kredittpolitikken som redskap i denne samfunnsøkonomiske styringen fra 1965 til 1980, og linjene trekkes videre til 1987 i en epilog. Kredittpolitikk slik begrepet brukes her, omfattet de offentlige tiltakene for å påvirke kredittytingen fra private finansinstitusjoner til husholdninger, næringsliv og kommuner.

 

 

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Published 5 January 2012 15:30
Published 5 January 2012 15:30