Norges Bank

Staff Memo

Likviditetskrisen høsten 2008

Author:
Nora Kirsten Sundvall
Series:
Staff Memo
Number:
16/2011

Sammendrag
Etter konkursen i Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert. Banker i omtrent alle land fikk betydelige problemer med finansieringen av sine porteføljer. I dette notatet ser vi på hvordan norske banker ble påvirket av finansuroen høsten 2008. Vi forsøker å identifisere faktorer som gjorde at noen banker fikk større problemer under krisen enn andre banker. Dette gjør vi ved å konstruere en indikator på likviditetsproblemer, og rangerer bankene på bakgrunn av denne. Ved hjelp av regresjonsanalyse ser vi etter felles kjennetegn ved bankene som hadde størst problemer.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Published 16 December 2011 13:00
Published 16 December 2011 13:00