Norges Bank

Staff Memo

Effekter av arbeidsinnvandring

Author:
Av Kåre Hagelund, Einar W. Nordbø og Fredrik Wulfsberg
Series:
Staff Memo
Number:
12/2011

Sammendrag

Høy innvandring har ført til sterk befolkningsvekst i Norge de siste årene. Befolkningsstrømmer av det omfanget vi nå opplever kan påvirke økonomiens virkemåte. Det er derfor viktig å ha en forståelse av hvilke effekter innvandringen kan ha. I dette notatet gir vi en oversikt over den internasjonale litteraturen om innvandring. Det er en lang rekke studier som har sett på hvordan innfødtes lønn og sysselsettingsmuligheter påvirkes av innvandring. De fleste studiene har funnet at effektene er nokså begrenset. Fordi innvandrerne gjerne har lavere lønninger enn hjemlige arbeidere, kan de likevel bidra til å redusere det gjennomsnittlige lønnsnivået. Ved på denne måten å redusere bedriftenes lønnskostnader kan innvandringen også bidra til lavere priser. Det er forsket mindre på hvordan innvandring påvirker makrostørrelser som arbeidsledighet, produktivitet og kapasitetsutnytting. I sum gir ikke studiene som er gjort av disse forholdene noen helt klare svar. Det gjenspeiler blant annet at virkningene vil avhenge av egenskaper ved innvandrerne som for eksempel utdanningsnivå og institusjonelle forhold i mottakerlandet. Flere studier har imidlertid funnet at innvandring kan ha en klart positiv effekt på boligprisene.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Published 2 November 2011 14:45
Published 2 November 2011 14:45