Norges Bank

Staff Memo

Risikopremien på norske kroner

Author:
Av Leif Andreas Alendal
Series:
Staff Memo
Number:
3/2010

I analysen av valutakursen kan størrelsen på risikopremien gi nyttig informasjon. Risikopremien på kroner uttrykker forventet meravkastning ved å plassere i kroner fremfor andre valutaer. Valutakursen drives av rentedifferansen og risikopremien. Endringer i kronekursen som ikke skyldes endringer i rentedifferansen, skyldes endringer i risikopremien. Når en har et anslag på risikopremien, kan en lettere vurdere hva som har drevet denne, noe som igjen kan være til hjelp når en skal vurdere den fremtidige utviklingen i valutakursen. I dette notatet ser vi på risikopremien på norske kroner over de siste ti årene ved hjelp av valutakursanslag fra Consensus Forecasts. Risikopremien har variert over perioden, men den har vært for det meste positiv. Den har vært relativt høy siden finansuroen begynte i 2007. De empiriske resultatene tyder på at risikopremien på kroner er relatert til utviklingen i oljeprisen og global usikkerhet i finansmarkedene. Særlig i tider med finansiell uro kan det se ut til at global finansiell usikkerhet er av betydning.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Published 15 March 2010 16:00
Published 15 March 2010 16:00