Norges Bank

Staff Memo

Teknisk beregning av KPIXE

Author:
Marius Nyborg Hov
Series:
Staff Memo
Number:
3/2009

Norges Bank ser på flere ulike indikatorer i vurderingen av underliggende inflasjon. KPIXE  er en indikator for underliggende inflasjon som ble publisert første gang i Pengepolitisk rapport 2/08. KPIXE fanger opp den underliggende veksten i energiprisene i konsumprisindeksen. Teknisk beregnes KPIXE som en sammenveiing av veksten i KPI-JAE  og veksten i en beregnet trend av energiprisene i KPI. Over tid vil den derfor vokse i takt med KPI så lenge avgiftsnivået ikke endres vesentlig. 

KPIXE beregnes av Norges Bank samtidig med at Statistisk sentralbyrå publiserer KPI (normalt den 10. i hver måned), og indikatoren publiseres på Norges Bank sine nettsider kl.14.00 samme dag. De publiserte KPIXE-seriene er realtidsserier som ikke revideres.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Published 8 May 2009 15:30
Published 8 May 2009 15:30