Norges Bank

Staff Memo, Bicentenary project

Noregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historie

Author:
Egil Borlaug og Turid Wammer
Series:
Staff Memo
Number:
9/2009

Forord til første utgave, september 1999

I 1997 startet Dokumentasjonsseksjonens prosjekt ”Avlevering til arkivverket”. Norges Banks arkiver fra 1817 og fram til vår tid er blitt ordnet, registrert og klargjort for avlevering. Historiker Egil Borlaug ble ansatt som prosjektleder, og har sammen med våre egne ansatte utført denne viktige jobben.

Under arbeidets gang ble det klart for oss at selv om viktige deler av bankens historie nå forlater våre egne lokaler, vil vi ha behov for å kunne finne tilbake til årstall, begivenheter, personer og organisasjonsmessige tiltak uten nødvendigvis å måtte gå tilbake til kildematerialet. Dette notatet er skrevet ut fra ønsket om å kunne supplere og oppdatere tidligere litteratur – først og fremst Ryggs to-binds historie og jubileumsboken til 150-årsjubileet. Notatet legger vekt på administrative og organisasjonsmessige sider ved Norges Banks historie, og er primært tenkt som et internt informasjonsredskap.

Forord til revidert utgave, august 2009

Norges Bank har 200-årsjubileum i 2016. I den anledning er det satt i gang et omfattende forskningsprosjekt som tar sikte på flere bokutgivelser i forkant av jubileet. Med dette som bakgrunn er Egil Borlaugs notat oppdatert og ajourført fram til august 2009. Borlaugs beskrivende og vurderende kapitler er beholdt uendret. Formålet med oppdateringen er å ajourføre kildematerialet, først og fremst informasjon om Norges Banks arkiver, samlinger og personale. Oppdatert informasjon om virksomheten og organisasjonsmessige forhold finnes i bankens årsberetninger og andre publikasjoner fra Norges Bank. Disse er tilgjengelige på bankens nettsider. Vi har valgt å oppdatere oversiktene over medlemmer av representantskapet og hovedstyret og ajourføre oversikten over avdelingsstrukturen, da dette kan være greit å finne på ett sted.

Oppdateringen omfatter derfor følgende kapitler:

  • Kap. 1: Bibliografi og arkiv om Noregs Bank
  • Vedlegg 2: Medlem av Representantskapet i Noregs Bank, 1816-2009
  • Vedlegg 3: Direksjonen og hovudstyret i Noregs Bank, 1816-2009
  • Vedlegg 6: Administrerande direktørar ved avdelingane, 1932-2001
  • Vedlegg 7: Direktørar ved Norges Banks Seddeltrykkeri og Den Kongelige Mynt, 1957-2008
  • Vedlegg 8: Avdelingsstrukturen i Noregs Bank

Oppdateringene er utført av dokumentasjonssjef Turid Wammer.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Published 16 October 2009 13:28
Published 16 October 2009 13:28