Norges Bank

Staff Memo

Effekten av en inndragning av 50-øremynten på inflasjonen

Author:
Fredrik Wulfsberg
Number:
1/2009

KPI måles med annonserte priser og ikke som betalt beløp, slik at avrunding av priser ved kontant betaling i seg selv ikke påvirker KPI. (Ved elektronisk betaling blir priser ikke avrundet.) Inndragning av 50-øremynten kan imidlertid ha en kortsiktig effekt på inflasjonen dersom prisene justeres for å ta hensyn til nye avrundingsregler. Erfaringen fra inndragning av 10-øremynten i 1992 tyder på at minste myntenhet kan påvirke prissettingen, men at 10-øremyntens betydning for prissettingen ser ut til å ha blitt gradvis svekket over tid.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Published 26 January 2009 12:11
Published 26 January 2009 12:11