Norges Bank

Staff Memo

Innskuddsikring i Norge – i et internasjonalt perspektiv

Author:
Thorvald Grung Moe
Series:
Staff Memo
Number:
2/2007

Innskuddsikringen er en viktig del av bankenes rammebetingelser. Den skal både beskytte forbrukerne og sikre finansiell stabilitet. Utformingen av innskuddsikringen drøftes for tiden i mange land. EU kommisjonen har nylig vurdert behovet for endringer i innskuddsdirektivet. Krisen i den engelske banken Northern Rock illustrerer godt problemene som kan oppstå ved en innskuddsikring som ikke er optimalt utformet. Fremveksten av grensekryssende banker har dessuten økt oppmerksomheten om hvem som har ansvaret for innskuddsikringen. Her gjennomgås først hovedtrekkene i den norske innskuddsikringen, som så sammenlignes med tilsvarende systemer i andre land og med internasjonale anbefalinger om hvordan slike systemer bør utformes. Det norske systemet følger langt på vei internasjonale anbefalinger, men på enkelte områder er det
behov for endringer, som å klargjøre sikringsfondets mandat, å vurdere størrelsen på fondet i forhold til de garanterte innskuddene, samt å etablere bedre rutiner for rask utbetaling av garanterte innskudd etter en krise.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Published 19 October 2007 13:00
Published 19 October 2007 13:00