Norges Bank

Occasional Papers

Hvilke faktorer kan forklare utviklingen i valutakursen?

Author:
Øyvind Eitrheim og Kristin Gulbrandsen (red.)
Series:
Occasional Papers
Number:
31/2003

Innhold: 

Kapittel 1 - Innledning / Øyvind Eitrheim og Kristin Gulbrandsen

Kapittel 2 - Realvalutakurs og innfasing av oljeinntekter / Ragnar Torvik

Kapittel 3 - Reelle likevektsvalutakurser / Q. Farooq Akram, Kari-Mette Brunvatne og Raymond Lokshall

Kapittel 4 - Reelle likevektsvalutakurser for Norge. / Q. Farooq Akram

Kapittel 5 - Hvordan reagerer valutakursen på et kostnadssjokk? / Øistein Røisland og Tommy Sveen

Kapittel 6 - Hvor mye av bevegelsene i kronekursen kan forklares av rentedifferansen? / 
Arne Kloster, Raymond Lokshall og Øistein Røisland

Kapittel 7 - Faktorer bak utviklingen i kronekursen - en empirisk analyse. / Bjørn E. Naug

Kapittel 8 - Hva kan vi lære om valutakurser av finansiell økonomi? / Dagfinn Rime

ISSN 0802-7188 (printed), 1504-0577 (online)

Published 16 October 2003 15:30
Published 16 October 2003 15:30