Bankplassen blogg

- en fagblogg av ansatte i Norges Bank

Velg kategori

Forfatter: Terje Åmås

Avdeling for finansiell stabilitet