Bankplassen blogg

- en fagblogg av ansatte i Norges Bank

Velg kategori

Forfatter: Markus Sparre

Tidligere ansatt i avdeling for pengepolitikk