Forfatter: Lasse Torkildsen

Lasse Torkildsen

Avdeling for finansiell stabilitet