Forfatter: Petter Nordal

Petter Nordal

Avdeling for finansiell stabilitet