Forfatter: Øystein Olsen

Øystein Olsen

Sentralbanksjef