Velkommen til Bankplassen blogg

Åpenhet er et stikkord for alt vi driver med i Norges Bank. Når vi i dag lanserer en egen blogg, er det for å gi egne medarbeidere muligheten til å diskutere faglige spørsmål i åpent lende, og for å gi alle som ønsker det mulighet til å observere og delta i debatten.

Navnet er ikke tilfeldig valgt. Norges Bank har hatt kontor på Bankplassen i Oslo siden 1830. “Bankplassen blogg” er ment å gi assosiasjoner til en åpen plass der meninger og synspunkter utveksles fritt.

Jeg må innrømme at bloggformatet er litt nytt for meg. Men som mangeårig forsker vet jeg hvor mye energi og kunnskap det er å hente ut av en god diskusjon med dyktige fagfeller. I dag kan slike diskusjoner foregå på andre arenaer enn før. Bankplassen blogg er et forsøk fra vår side på å skape en ny arena.

For deg som har fulgt Norges Bank tett de siste årene, vil ikke denne bloggen være noe genuint nytt. Hvert år publiserer våre fagfolk en mengde signerte publikasjoner under vignetter som Aktuell Kommentar, Working Paper, Staff Memo og skriftserier. I formen vil innlegg på Bankplassen blogg ligge tettest opp mot Aktuell Kommentar, men frihetsgradene er mange. Jeg håper og tror vi vil få se variasjon i både bredde, dybde og lengde.

I alle de signerte publikasjonene som i dag utgis av Norges Bank, står innholdet for forfatternes regning – det representerer ikke nødvendigvis Norges Banks offisielle syn. Det samme vil gjelde for Bankplassen blogg.

En av de aller største fordelene med bloggformatet er at det oppmuntrer til umiddelbar respons. Du kan kommentere på innlegg, og du kan dele innlegg på andre digitale plattformer. Det er en mulighet jeg håper du som leser vet å benytte deg av.

Lykke til, og god lesning!

Les mer om