nblogo.png
Oversikt over auksjonsresultater i bytteordningen/Auction results in the swap arrangement
  Konkurrerende bud Ikke-konkurrerende bud
Dato Veksel Effektiv rente veksel Minstepris X������ (p�slag, bp) Y (bp) Auksjonsrente Volum tilbudt Budvolum Volum tildelt Budvolum Volum tildelt
           
        Competitive bids Non-competitive bids
Date Treasury bills Treasury Yield Minimum price X����� (premium, bp) Y (bp) Auction rate Total auction amount Total bid amount Allotted volume Total bid amount Allotted volume
24.11.2008 NST 02 5,15 5,86 -20 0 5,86 10,0 10,00 10,00
01.12.2008 NST 02 5,09 5,68 -20 0 5,68 15,0 11,00 11,00
08.12.2008 NST 02 4,75 5,23 -20 0 5,23 10,0 11,50 10,00
15.12.2008 NST 03 4,30 3,99 -20 0 4,70 10,0 9,99 9,99 1,00 1,00
12.01.2009 NST 03 2,90 3,45 -20 0 3,45 15,0 22,00 15,00
26.01.2009 NST 03 2,75 3,27 -20 0 3,27 15,0 16,40 15,00
23.02.2009 NST 03 2,54 3,25 -20 0 3,25 10,0 1,00 1,00
09.03.2009 NST 05 2,03 2,74 -20 0 2,74 15,0 5,00 5,00
16.03.2009 NST 04 2,15 2,85 -20 0 2,85 10,0 1,96 1,96
01.04.2009 NST 04 2,15 2,66 -20 0 2,66 10,0 14,68 10,00 0,55 0,55
20.04.2009 NST 04 2,12 2,67 -20 0 2,67 10,0 15,83 10,00
04.05.2009 NST 04 1,93 2,60 -20 0 2,60 10,0 11,75 10,00 0,82 0,82
18.05.2009 NST 04 1,61 2,27 -20 0 2,27 10,0 18,68 10,00
02.06.2009 NST 06 1,60 2,37 -20 0 2,37 10,0 17,24 10,00 1,37 1,37
15.06.2009 NST 06 1,76 2,26 -20 0 2,26 10,0 18,40 10,00 1,00 1,00
29.06.2009 NST 05 1,60 1,99 -20 10 2,09 10,0 34,48 10,00 2,94 2,50
13.07.2009 NST 05 1,50 1,89 -20 16 2,05 10,0 26,49 10,00 1,17 1,17
27.07.2009 NST 05 1,52 2,07 0 1 2,08 10,0 23,15 10,00 2,01 2,01
10.08.2009 NST 05 1,55 1,94 0 1 1,95 10,0 17,50 10,00 1,99 1,99
24.08.2009 NST 07 1,98 2,83 20 1 2,84 10,0 20,71 10,00 1,75 1,75
07.09.2009 NST 07 2,25 2,91 20 4 2,95 10,0 17,08 10,00 1,69 1,69
21.09.2009 NST 07 2,35 3,15 50 1 3,16 10,0 10,88 10,00 0,80 0,80
05.10.2009 NST 06 1,94 2,88 50 2 2,90 5,0 2,20 2,20 0,22 0,22
19.10.2009 NST 06 2,03 3,03 70 0 3,03 5,0 1,50 1,50
            SUM 250,00 339,42 212,65 17,30 16,86
Minstepris (minimum price) = NIBOR(5) + X
Auksjonsrente (auction rate) = NIBOR(5) + X + Y
Pslag (premium) X = pslag som kan vre positivt eller negativt avhengig av markedsforholdene (a premium that may be positive or negative depending on market conditions).
Y = basispunkter utover minsteprisen, fastsatt i auksjonen (number of basis points bid above the minimum price, determined in the auction)
Auksjonsrenten m minst vre lik effektiv rente p veksel pluss 40 basispunkter (Auction rate will be no lower than the Treasury yield plus 40 basis points)
Last updated: 21.09.2009
Norges Bank, Bankplassen 2, P.O. Box 1179 Sentrum, N-0107 Oslo. Tel +47 22 31 60 00
Disclaimer