Styringsrenten

Styringsrenten er 1,5% fra 15. mars 2012.

Neste rentebeslutning offentliggjøres 18. september.

Styringsrenten (foliorenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank. Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter.

Styringsrenten de siste to årene og anslag fremover

Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste to årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Figuren oppdateres samtidig med publisering av rapporten.

Tallsett til figuren finnes i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet

Endringer i styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

 

Publisert 15. mars 2007 14:00
Endret 19. juni 2014 15:22