Når kommer de nye sedlene?

Den nye seddelserien settes i sirkulasjon i tre omganger. De første to valørene vil du kunne få i hånda i 2017. Hele seddelserien skal være introdusert innen utgangen av 2019.

Hvis alt går som planlagt, settes 100- og 200-kroneseddelen i sirkulasjon 30. mai 2017. Deretter vil det ta minst ett år før 50- og 500-kroneseddelen gis ut. Til slutt kommer 1000-kroneseddelen – forhåpentlig i løpet av høsten 2019. Å lage en seddelserie er en kompleks jobb. Derfor må vi ta høyde for at det kan oppstå utfordringer som forsinker oss.

Fremdriftsplan

Publisert 22. november 2016 10:00