50-øremynten 1996-2011

50-øremynten blei utgitt 16. september 1996 og slutta å vere eit tvunge betalingsmiddel 1. mai 2012.

50-øremynten Advers 50-øremynten Revers

Utforming og tekniske data

Pregeår 1996-2011.

Diameter: 18,5 mm
Tjukkleik: 1,7 mm
Vekt: 3,6 g
Legering: 97% Cu, 2,5% Zn, 0,5% Sn
Rand: Glatt

Formgivar: Grazyna Jolanta Lindau

Preg:

Advers (framsida):
Kongekrona. Under motivet: Den Kongelige Mynts (no Det Norske Myntverket)  merke (hammar og bergsjern krosslagde) og merket/initialane til myntdirektøren.

Frå og med pregeår 2007 er initialane til myntdirektøren tekne bort. Merket til myntverket er frå og med same tidspunktet plassert midt under Kongekrona. 

Revers (baksida):
Fabeldyr frå portalen på Urnes stavkyrkje. Til høgre for motivet valørnemninga 50 ØRE, NOREG og pregeåret i omskrift. Mellom motivet og omskriften signaturen til formgivar Grazyna Jolanta Lindaus (GJL).

50-ører fra 2011 med feil i årstall

50-øremynten trekt tilbake

Fra 1. mai 2012 opphørte 50-øringen å være tvungent betalingsmiddel.

Publisert 1. august 2005 15:02
Endret 2. mai 2012 08:05