Sedler og mynter

Norges Bank har ansvaret for å utstede pengesedler og mynter. Dette innebærer å fastsette sedlenes og myntenes pålydende og utforming.

Ny seddelserie

Gjeldende sedler

Salg av minnemynter

Ugyldige sedler og mynter