Noregs Bank Investment Management

Området skal vere ein forvaltingsorganisasjon av internasjonal toppklasse og skal syte for trygg forvalting av dei porteføljane i utanlandsk valuta som Noregs Bank har ansvaret for.

Oppgåvene for området er blant anna å:

  • Forvalte Statens pensjonsfond utland på vegner av Finansdepartementet
  • Forvalte dei langsiktige delane av valutareservane til Noregs Bank

 Leiar: Direktør Yngve Slyngstad (www.nbim.no)

Publisert 6. februar 2007 13:02
Endret 27. februar 2014 19:10