Nøkkeltall for statsgjelden

Oversikt over statens utestående gjeld, årlig emisjonsvolum til markedet, rentebindingstid, rentebytteavtaler og anslag for låneopptak i statsobligasjoner.

Tallene oppdateres kvartalsvis så lenge annet ikke er oppgitt.

Se også utestående statsgjeld og auksjonsresultater.

Tabeller

Publisert 6. mars 2015 13:00