Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU0000WSCHA8FRN M/BKD 20/01/2041 AUD'A'515.5728
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD642.1162
BE00003233203.5% BDS 28/06/2017 EUR0.01871.6533
BE0002364363FRN M/BKD 07/2052 EUR 'A' 719.1573
DE00011046020% BDS 16/06/2017 EUR0.01 860.8194
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1384.0145
DE00011354652% BDS 04/01/2022 EUR0.01 926.2348
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168869.7417
DE000A168Y140% GTD NTS 07/12/2018 EUR10831.6090
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD784.4378
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000773.3860
DK00020312282% CVD BDS 01/10/2018 DKK 115.7180
DK00020318142% SNR CVD 01/04/18 DKK0.01115.8501
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01115.4746
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01117.5951
DK00020329782% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01102.4955
DK0002033273FRN CVD BDS 07/2017 DKK0.01113.0674
DK00020338692% BDS 01/01/19 DKK0.01 115.1349
DK00046023071% NTS 01/04/18 DKK100 114.8511
DK00063321682% CVD BDS 01/10/17 DKK0.01115.4600
DK00063324082% CVD BDS 01/01/2018 DKK 115.4199
DK00063369042% NTS 01/04/20 DKK0.01 118.1559
DK00092867422% BDS 01/04/20 DKK0.01 117.5508
DK00092877162% CVD BDS 01/01/2020 DKK 117.9645
DK00092898453% CVD BDS 01/10/2044 DKK 109.5200
DK00092903482% CVD BDS 01/04/2024 DKK 117.0556
DK00092925592.5% CVD BDS 01/10/2047 DKK106.1514
DK00092934412.5% NTS 01/10/47 DKK0.01 105.4463
DK00092943321% SNR CVD 01/04/18 DKK0.01114.7334
DK00092944151% BDS 01/04/18 DKK0.01 114.5193
DK00092947611% NTS 01/04/20 DKK0.01 114.4520
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01112.2133
DK00092955781% BDS 01/01/18 DKK0.01 114.2675
DK00092971942% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01102.8972
DK00093682014% CVD BDS 01/01/2018 DKK 116.6313
DK00093749512% BDS 01/10/17 DKK0.01 115.6037
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01113.5622
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01113.8846
DK00093860211% BDS 01/01/19 DKK0.01 113.6423
DK00095004151% BDS 01/10/19 DKK0.01 114.6960
DK00095026271% BDS 01/01/22 DKK0.01 112.5296
DK00095028901% BDS 01/01/19 DKK0.01 113.1273
DK00095030051% BDS 01/01/21 DKK0.01 110.8161
DK00095033511% NTS 01/07/18 DKK0.01 113.4045
DK00095034351% BDS 01/07/19 DKK0.01 114.7403
DK00095035181% BDS 01/07/20 DKK0.01 112.0131
DK00095038641% BDS 01/04/18 DKK0.01 114.6703
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01113.4933
DK00095041692% FIXED BDS 01/10/47 DKK0.102.5216
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK102.9916
DK00095048391% NTS 01/10/18 DKK0.01 112.7831
DK0009505216FRN 07/2017 DKK0.01 '31H/H'113.2589
DK00095062971% NTS 01/10/20 EUR0.01 112.7222
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'112.4634
DK0009507188FRN 01/07/18 DKK0.01 112.2284
DK0009508665FRN CVD BDS 07/2019 SEK0.0187.1852
DK00095090441% BDS 01/04/21 DKK0.01 112.3280
DK00095096301% BDS 01/07/21 DKK0.01 112.5112
DK0009510059FRN 01/04/19 DKK0.01 111.8074
DK0009510646FRN 01/10/19 DKK0.01 112.6271
DK0009510729FRN CVD BDS 10/19 EUR0.01 834.8096
DK00095119661% BDS 01/04/18 DKK1000 114.6703
DK0009766016FRN 01/2018 DKK1000 113.4853
DK0009771446FRN CVD 01/2018 DKK0.01 113.4935
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 117.7146
DK00097833754% CVD BDS 01/01/2018 DKK 117.8687
DK00097910482% BDS 01/04/18 DKK0.01 115.6791
DK00097919802% BDS 01/07/17 DKK0.01 115.4624
DK00097920122% BDS 01/07/18 DKK0.01 114.9985
DK00097923682% BDS 01/01/18 DKK0.01 115.1726
DK00097925252% FIXED BDS01/01/20 DKK0.0115.9969
DK00097929542% BDS 01/10/18 DKK0.01 115.7276
DK00097953872% BDS 01/10/19 DKK0.01 116.6301
DK00097957003% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01108.2052
DK0009796518FRN GTD 10/2017 DKK0.01 113.3282
DK00097979120.4%-FRN 01/07/2017 DKK0.01113.1642
DK00099219424% BDS 15/11/2017 DKK0.01 120.6073
DK0030091301FRN CVD BDS 01/18 DKK10000 113.3036
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000111.0745
FI40000108483.375% BDS 15/04/20 EUR1000919.5162
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000930.4522
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000829.0491
FR00105174174.25% SNR 25/10/2017 EUR1 879.0695
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 892.4933
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 845.1346
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR826.5566
FR00131318770.5% BDS 25/05/2026 EUR1 761.5339
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 828.0589
LU11324145481% CVD BDS 01/01/19 EUR0.01836.3218
NL00104188101.75% BDS 15/07/2023 EUR1 931.3061
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C92.6169
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0000
NO0010313356DEN NORSKE STAT 06/17 4,25%103.1392
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS693.2430
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%108.7543
NO0010441454SPB 1 BOLIGKREDIT AS 08/18 5,95% COVERED104.3905
NO0010452287KFW BANKENGRUPPE 08/17 5,25%102.0053
NO0010464944SPB 1 BOLIGKREDIT AS 08/17 5,95% COVERED101.9753
NO0010479066EIKA LIKVIDITET969.1539
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.9078
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.3079
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%106.9027
NO0010503931DNB BOLIGKREDITT AS 09/17 FRN C COVD97.0665
NO0010508898KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 09/17 5,10%101.8805
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%101.3358
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%108.9562
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%104.0522
NO0010583941NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/17 4,05% COVD100.6891
NO0010583966SPB VEST BOLIGKREDIT AS 10/17 FRN C COVD97.4406
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKRE AS 10/21 4,25% COVD106.0739
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.6016
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%108.0590
NO0010598857DNB BOLIGKREDITT AS 11/17 ADJ C COVD101.3531
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD100.4331
NO0010610850DANSKE BANK A/S 11/17 ADJ C COVD97.2634
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.6791
NO0010622004TRØNDELAG BOMVEISELSKAP AS 11/19 4,85%100.8310
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.6122
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.8369
NO0010623945SPB SØR BOLIGKREDITT AS 11/17 FRN C COVD97.3256
NO0010623978HELGELAND BOLIGKREDI AS 11/17 FRN C COVD97.3167
NO0010623986SPB ØST BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.3130
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN95.7486
NO0010628035HOLBERG OMF95.0489
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD101.5652
NO0010635071STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/17 FRN C COVD97.3449
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%99.7680
NO0010636574NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/17 FRN C COVD97.2738
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.3165
NO0010645963HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/17 FRN C COVD97.4174
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD96.9243
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%101.4370
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.4113
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.2210
NO0010648892EIKA BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.3237
NO0010651797LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK 12/17 FRN COVD97.1832
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.8483
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1198
NO0010659824VERD BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD92.3757
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD97.4711
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD95.9939
NO0010660640HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/18 FRN C COVD97.6975
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD96.1506
NO0010660988TRONDHEIM KOMM 12/17 FRN97.0484
NO0010661457SWEDBANK HYPOTEK AB 12/17 FRN COVD97.2033
NO0010662307KLP KOMMKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.2046
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.1550
NO0010662877MUNICIPALITY FINANCE PLC 12/17 FRN95.9576
NO0010663719ROGALAND FYLKE 12/17 FRN97.6881
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.0956
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.0348
NO0010664428EIKA BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.2718
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%99.3188
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.7719
NO0010667710REALKREDIT DANMARK A/S 12/17 FRN COVD97.0766
NO0010669864DNB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2934
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.9604
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.6465
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN96.9866
NO0010671902MUNICIPALITY FINANCE PLC 13/18 FRN95.8982
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.9874
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD97.5019
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD90.6894
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.6141
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD95.8143
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD91.9775
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD96.4422
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN96.9282
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN92.7830
NO0010675853EIENDOMSKREDITT AS 13/17 FRN C COVD92.0674
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.6004
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1866
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%100.5022
NO0010679657FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD96.5534
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.7168
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.5605
NO0010682099SPB ØST BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD95.9774
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD90.0956
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.7469
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD95.7854
NO0010689664SSB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD95.9967
NO0010690944HORDALAND FYLKE 13/17 FRN96.9718
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN95.6499
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD100.7973
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.2558
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.7507
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD95.7142
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.3982
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.1540
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.7621
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.0752
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD95.4292
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD95.0622
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.7759
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.0758
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%106.1932
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.1211
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.1283
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.2220
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%101.6269
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.4065
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD95.1803
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.9997
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD95.0012
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.1142
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.2821
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD96.1411
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%97.8701
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.0513
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.1579
NO0010720121NOTODDEN KOMM 14/17 FRN96.9253
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.1386
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD93.7807
NO0010722358ASKER KOMM 14/17 FRN96.5716
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD94.5270
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD94.9143
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.1121
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.2057
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN96.7608
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.3952
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.0595
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD92.5204
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.3367
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.5189
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.5644
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD93.7625
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.2506
NO0010731722FANA SPB BOLIGKREDIT AS 15/21 FRN C COVD92.3069
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.5874
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%95.9077
NO0010732639REALKREDIT DANMARK A/S 15/17 FRN COVD96.9677
NO0010733017DNB OMF944.5654
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN95.6517
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN95.6588
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN95.6588
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.3877
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN96.7953
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.9430
NO0010737224FRÆNA KOMM 15/17 FRN96.9735
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN95.7726
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.2592
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD94.5179
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN94.7241
NO0010741291SØR-TRØNDELAG FYLKE 15/17 FRN97.0388
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD85.0788
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%92.1207
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.1826
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%92.6189
NO0010745292SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/18 FRN C COVD96.1681
NO0010745300SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/19 FRN C COVD96.9350
NO0010745326SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/17 FRN C COVD97.3038
NO0010745334SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/20 FRN C COVD95.4607
NO0010745342SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/21 FRN C COVD93.0898
NO0010745425RÆLINGEN KOMM 15/17 FRN97.1228
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.0058
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%88.6616
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%89.0011
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.1044
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN95.7817
NO0010748916TROMS FYLKE 15/17 FRN97.2611
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.2423
NO0010752223BERGEN KOMM 15/17 FRN97.2970
NO0010752975AKERSHUS FYLKE 15/17 FRN97.1022
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.1523
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.1446
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.0433
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY890.2425
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%93.5387
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD96.9735
NO0010759673LEIKANGER KOMM 16/18 FRN96.2423
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.6505
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.6609
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.3239
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.4509
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%92.2669
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.9811
NO0010764152STAVANGER KOMM 1,18% CERT 364 28041796.9740
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.7009
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD95.8080
NO0010767155HORDALAND FYLKE 1,253% CERT 365 08061798.0332
NO0010767171DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21061798.9290
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN96.9725
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN96.0572
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN97.0110
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.1005
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.3583
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD95.8424
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.5970
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.6052
NO0010774516DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20091798.8233
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN95.8548
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.8373
NO0010775109NOTODDEN KOMM 16/21 1,81%93.5245
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.6587
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.3268
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.7443
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.8540
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.7078
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.8693
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD95.7925
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN98.6445
NO0010778749MØRE OG ROMSDAL FY 1,34% CERT 365 16111797.4018
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.6463
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.4064
NO0010780984DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20121798.7176
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.5862
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.2646
NO0010782774HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/21 FRN C COVD95.1426
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2066
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2695
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.0414
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.1324
NO0010786999SKANDIABANKEN BOLIGK AS 17/22 FRN C COVD95.1907
NO0010788250SØR-TRØNDELAG FYLKE 17/22 FRN95.2102
NO0010788458DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21031898.5993
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN95.5534
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN94.5494
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD95.2873
NO0010789621KRISTIANSUND KOMM 1,07% CERT 063 22051797.9213
NO0010790603SKANDIABANKEN BOLIGK AS 17/23 FRN C COVD94.2810
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN98.5036
SE00038830734.62% MTN 21/06/2017 SEK 91.3414
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 92.1984
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000757.8867
US11070TAA601.2% BDS 25/04/17 USD1000 791.2439
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'775.9946
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000776.5071
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 773.7913
US63253XAA722% MTN CVD 20/6/17 USD'REGS792.5283
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 773.8934
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 753.4309
US683234C5561.2% SNR 14/02/2018 USD5000787.4033
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 773.0756
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000743.1166
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD749.6562
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD751.6116
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD754.3190
US78011DAC831.2% GTD SNR 19/09/2018 USD769.0439
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 772.8906
US84650WAD832.3% CVD MTN 30/06/17 USD 770.3518
US84650WAF321.25%-FRN MTN 02/05/19 USD 766.2742
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD769.1793
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 796.2129
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 765.9634
US912828PA231.875% TB 30/09/17 USD1000 807.9366
US912828SY710.625% BDS 31/05/17 USD1000805.7232
US912828TH300.875% NTS 31/07/2019 USD 780.6759
US912828TS940.625% NT 30/09/17 USD100 802.8990
US912828UA670.625% TSY NT 30/11/17 USD 803.9995
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 783.0945
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100791.0269
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 750.6823
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 738.2248
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 754.6054
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 759.4062
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS750.5166
USF2373UAD491.5% MTG 16/11/17 USD'REGS'790.9583
XS01603868754.75% SNR 15/10/18 GBP1000 1069.7692
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS850.9251
XS03198261854.5% SNR 12/08/2017 SEK 91.2436
XS03448639554.25% MTN 19/05/17 NOK10000101.0051
XS03905115085.25% MTN 02/10/2017 NOK 101.5504
XS04132857674.78% MTN 20/02/2019 NOK 101.8375
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 102.2044
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 102.4194
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 95.1591
XS05064357334% MTN 11/05/2017 NOK 100.7886
XS05179497483.625% MTN 22/06/2020 NOK 101.9552
XS05333389343.375% MTN 17/08/2017 NOK 99.8951
XS05488815552.625% SNR MTN 16/10/17 EUR864.9858
XS06864480193.5% 05/10/2018 NOK 99.9387
XS06946155753.75% SNR EMTN 31/10/18 NOK100.4598
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 106.5168
XS07726093592.25% NTS 10/05/17 USD'REGS776.8807
XS08007144291.875% GTD SNR 10/07/17 EUR857.8257
XS08129980362.125% MTN 09/08/17 NOK100098.6923
XS08240940893% MTN 22/05/19 NOK10000 100.8569
XS0849016794FRN GTD SNR 10/17 SEK10000086.3546
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 786.2789
XS08809558841.375% SNR MTN 29/01/18 USD789.0578
XS08822382973% BDS 04/02/2020 NOK10000 100.2959
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 803.6366
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK98.0973
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144786.0930
XS09177072582% SNR MTN 17/04/20 USD1000771.4744
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD776.6013
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR859.7959
XS09239818891.25% MTN 02/05/18 USD1000 768.7237
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000103.9704
XS09353118362% NTS 24/05/2018 NOK10000 97.7327
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 98.4917
XS0984033968FR GTD MTN 10/20 SEK100000072.5786
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR852.6260
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 96.9390
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 858.9919
XS1073521988FR EMTN 06/20 SEK10000'140885.9988
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.8680
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 845.9947
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.0794
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD776.5940
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D707.4567
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR832.0100
XS11405444501.125% SNR 21/11/2017 USD 789.5149
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR821.3452
XS11881277881.875% SNR 12/2/22 USD'REGS740.4593
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 94.3588
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 786.4012
XS12127473611.75% GTD SNR 31/03/22 GBP 994.7398
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 755.2839
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.8355
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 85.6448
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 88.2279
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 777.2069
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR822.1211
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 818.8690
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 95.0112
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK 92.5978
XS12845572841.125% MTN 02/09/20 NOK100093.6966
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 86.8269
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 94.4015
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 95.8184
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR830.8781
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 818.4274
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR821.9903
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR818.3375
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR815.1730
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR826.7901
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 96.1434
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 772.6177
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 998.8766
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR816.8325
XS13462877481.5% GTD 22/01/2019 USD1000772.0732
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 830.4617
XS13531661081.5% SNR MTN 28/01/2019 USD769.9317
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 815.0366
XS1356949245FRN 02/2019 GBP100000'REGS'1001.2075
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.3491
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR809.0131
XS13947534841% NTS 25/05/2021 NOK10000 93.4211
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK85.8180
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK84.9254
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR806.0536
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 85.1280
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000714.8776
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.3902
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000099.6576
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.9645
XS1550208810FRN 11/02/19 USD1000 770.5628
XS15553309991.5% SNR MTN 26/01/2024 NOK92.5158
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.8546
XS1565301071FRN 02/2022 SEK1000000 88.3764
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 970.7930
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 87.8990