Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU0000POBHA3FRN M/BKD 12/2040 AUD 'A' 507.1200
AU0000WSCHA8FRN M/BKD 20/01/2041 AUD'A'507.5297
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD624.7284
BE00003091884% SNR 28/03/17 EUR0.01'49'838.4803
BE00003233203.5% BDS 28/06/2017 EUR0.01835.8508
BE0002364363FRN M/BKD 07/2052 EUR 'A' 688.4570
CH01346371871.5% MTG 24/02/2017 CHF5000768.1393
DE00011046020% BDS 16/06/2017 EUR0.01 825.8240
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1303.0257
DE00011354652% BDS 04/01/2022 EUR0.01 888.7815
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168836.3538
DE000A168Y140% GTD 07/12/2018 EUR1000 796.5618
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD750.0160
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000742.9036
DK00020312282% CVD BDS 01/10/2018 DKK 110.1346
DK00020318142% SNR CVD 01/04/18 DKK0.01110.7379
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01112.7892
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01112.0739
DK00020329782% FIXED BDS 01/10/47 DKK0.97.8635
DK0002033273FRN CVD BDS 07/2017 DKK0.01108.4588
DK0002033356FRN 01/07/18 DKK0.01 107.7122
DK00020338692% BDS 01/01/19 DKK0.01 109.7844
DK00020342482% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01110.6405
DK00020364580.42% CVD BDS 01/07/19 DKK 106.9965
DK00063321682% CVD BDS 01/10/17 DKK0.01110.7062
DK00063324082% CVD BDS 01/01/2018 DKK 110.4960
DK00063359301.6%-FRN 01/07/18 DKK0.01'B107.7819
DK00063369042% NTS 01/04/20 DKK0.01 110.3668
DK00063402601% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01109.5583
DK0006340856FRN 01/07/20 DKK0.01 107.0948
DK00092863122% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01110.5845
DK00092866682% CVD BDS 01/04/2019 DKK 113.0088
DK00092867422% BDS 01/04/20 DKK0.01 111.8124
DK00092877162% CVD BDS 01/01/2020 DKK 112.7601
DK00092885242% CVD BDS 01/04/2023 DKK 114.5110
DK00092898453% CVD BDS 01/10/2044 DKK 104.2396
DK00092903482% CVD BDS 01/04/2024 DKK 109.9608
DK00092925592.5% CVD BDS 01/10/2047 DKK100.9367
DK00092934412.5% NTS 01/10/47 DKK0.01 100.1110
DK00092940921% BDS 01/04/17 DKK0.01 109.7338
DK00092941751% BDS 01/04/17 DKK0.01 109.5023
DK00092942581% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01109.5836
DK00092943321% SNR CVD 01/04/18 DKK0.01108.5972
DK00092944151% BDS 01/04/18 DKK0.01 108.4699
DK00092947611% NTS 01/04/20 DKK0.01 107.3230
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01108.2746
DK00092955781% BDS 01/01/18 DKK0.01 109.6929
DK00092971942% CVD BDS 01/10/47 DKK0.0197.7590
DK00093682014% CVD BDS 01/01/2018 DKK 112.5044
DK00093749512% BDS 01/10/17 DKK0.01 110.8223
DK00093788612% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01111.9557
DK00093811473% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01103.2079
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01109.8315
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01106.7332
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01108.8374
DK0009387508FRN 07/2017 DKK100000 108.6325
DK00095004151% BDS 01/10/19 DKK0.01 109.7134
DK00095028901% BDS 01/01/19 DKK0.01 108.5016
DK00095030051% BDS 01/01/21 DKK0.01 106.1624
DK00095033511% NTS 01/07/18 DKK0.01 108.6393
DK00095034351% BDS 01/07/19 DKK0.01 109.7803
DK00095035181% BDS 01/07/20 DKK0.01 107.2243
DK00095038641% BDS 01/04/18 DKK0.01 108.5972
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01109.7637
DK00095041692% FIXED BDS 01/10/47 DKK0.97.9736
DK00095048391% NTS 01/10/18 DKK0.01 108.2004
DK00095062971% NTS 01/10/20 EUR0.01 107.6906
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'107.8355
DK0009507188FRN 01/07/18 DKK0.01 107.5245
DK0009508665FRN CVD BDS 07/2019 SEK0.0184.9399
DK00095089051% NTS 01/04/17 DKK0.01 109.5489
DK00095090441% BDS 01/04/21 DKK0.01 108.3803
DK00095096301% BDS 01/07/21 DKK0.01 107.4107
DK0009510059FRN 01/04/19 DKK0.01 107.0522
DK0009510646FRN 01/10/19 DKK0.01 107.8732
DK0009510729FRN CVD BDS 10/19 EUR0.01 801.9885
DK00095119661% BDS 01/04/18 DKK1000 108.5972
DK0009771446FRN CVD 01/2018 DKK0.01 108.8894
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 111.8355
DK00097833754% CVD BDS 01/01/2018 DKK 113.0042
DK00097865502% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01110.5910
DK00097880932% CVD BDS 01/10/17 DKK0.01110.8223
DK00097909092% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01110.7439
DK00097910482% BDS 01/04/18 DKK0.01 110.6699
DK00097919802% BDS 01/07/17 DKK0.01 110.7074
DK00097920122% BDS 01/07/18 DKK0.01 110.1651
DK00097923682% BDS 01/01/18 DKK0.01 110.7048
DK00097925252% FIXED BDS01/01/20 DKK0.0111.3566
DK00097929542% BDS 01/10/18 DKK0.01 110.8935
DK00097953872% BDS 01/10/19 DKK0.01 111.9130
DK00097957003% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01103.5150
DK0009796518FRN GTD 10/2017 DKK0.01 108.6650
DK0009797169FRN 07/2017 DKK0.01 '32H' 108.7626
DK00097979120.4%-FRN 01/07/2017 DKK0.01108.5132
DK00099219424% BDS 15/11/2017 DKK0.01 115.8003
DK0030091301FRN CVD BDS 01/18 DKK10000 108.5783
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000106.3249
FI40000108483.375% BDS 15/04/20 EUR1000888.0101
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000918.8075
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000794.6546
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 856.3998
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 810.7685
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR791.0808
FR00131318770.5% BDS 25/05/2026 EUR1 713.8597
LU0923989353FRN 01/2018 EUR10000 '29D' 805.8197
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 792.6179
LU11324145481% CVD BDS 01/01/19 EUR0.01802.0859
NL00104188101.75% BDS 15/07/2023 EUR1 889.5428
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.7735
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0000
NO0010313356DEN NORSKE STAT 06/17 4,25%103.0741
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS694.6003
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%108.5419
NO0010452287KFW BANKENGRUPPE 08/17 5,25%101.7323
NO0010464944SPB 1 BOLIGKREDIT AS 08/17 5,95% COVERED101.6576
NO0010479066EIKA LIKVIDITET966.9365
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.4628
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.2655
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%106.5284
NO0010503931DNB BOLIGKREDITT AS 09/17 FRN C COVD97.2358
NO0010508898KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 09/17 5,10%101.6351
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%100.9433
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%108.5703
NO0010575079MØRE BOLIGKREDITT AS 10/18 FRN C COVD96.0000
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%103.5442
NO0010583941NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/17 4,05% COVD100.5778
NO0010583966SPB VEST BOLIGKREDIT AS 10/17 FRN C COVD97.0136
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKRE AS 10/21 4,25% COVD105.2304
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.1740
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%107.3557
NO0010598857DNB BOLIGKREDITT AS 11/17 ADJ C COVD101.0997
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD98.0197
NO0010610850DANSKE BANK A/S 11/17 ADJ C COVD97.0258
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.8606
NO0010622004TRØNDELAG BOMVEISELSKAP AS 11/19 4,85%104.9529
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.7947
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.5757
NO0010623945SPB SØR BOLIGKREDITT AS 11/17 FRN C COVD97.5127
NO0010623978HELGELAND BOLIGKREDI AS 11/17 FRN C COVD97.1164
NO0010623986SPB ØST BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.4292
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN95.5835
NO0010628035HOLBERG OMF94.7371
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD101.1273
NO0010635071STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/17 FRN C COVD97.6917
NO0010635360MATERIELLSELSKAPET AS 12/22 4,25%98.8891
NO0010636574NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/17 FRN C COVD97.5994
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.1918
NO0010638141STADSHYPOTEK AB 12/17 FRN COVD97.3954
NO0010641897GJENSIDIGE BANK AS 12/17 FRN STEP C COVD97.2584
NO0010645963HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/17 FRN C COVD97.1788
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD96.6955
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%100.6296
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.1278
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.3113
NO0010648892EIKA BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.5935
NO0010651797LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK 12/17 FRN COVD97.5379
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.0153
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.2484
NO0010659824VERD BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD92.6542
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD96.2903
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD97.0184
NO0010660640HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/18 FRN C COVD96.9698
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD96.4247
NO0010660988TRONDHEIM KOMM 12/17 FRN97.2854
NO0010661457SWEDBANK HYPOTEK AB 12/17 FRN COVD97.2146
NO0010661994SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.4156
NO0010662307KLP KOMMKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.2915
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD95.8986
NO0010662877MUNICIPALITY FINANCE PLC 12/17 FRN95.6974
NO0010663719ROGALAND FYLKE 12/17 FRN97.3868
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1148
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD96.6831
NO0010664428EIKA BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.2190
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%98.6002
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.5580
NO0010667710REALKREDIT DANMARK A/S 12/17 FRN COVD97.2503
NO0010669864DNB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.4507
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.9628
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.9101
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN95.8016
NO0010671902MUNICIPALITY FINANCE PLC 13/18 FRN95.6333
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.9870
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD96.6657
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD90.4860
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.7217
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD90.6842
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD96.6569
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN96.1299
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN92.6721
NO0010675853EIENDOMSKREDITT AS 13/17 FRN C COVD92.3089
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.2834
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD95.9480
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.7476
NO0010679657FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD95.9454
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.3956
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD94.6702
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD89.8048
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.7172
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD95.5083
NO0010689664SSB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.1555
NO0010690944HORDALAND FYLKE 13/17 FRN97.1885
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN96.0891
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD100.3908
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD95.9718
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.6588
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD95.4608
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.5577
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.0158
NO0010699028MØRE BOLIGKREDITT AS 13/17 FRN C COVD97.2830
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.7775
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.0773
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD95.4057
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD94.7715
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD85.6240
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN95.8064
NO0010705452BERGEN KOMM 14/17 FRN96.9478
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%105.5712
NO0010708084MUNICIPALITY FINANCE PLC 14/17 FRN96.1502
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.3954
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.1927
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.5658
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%100.4021
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.0244
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD95.1182
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.0971
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD95.1318
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.2759
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.3835
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD95.8910
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%97.3664
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.1243
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.9318
NO0010720113MOLDE KOMM 14/17 FRN97.5519
NO0010720121NOTODDEN KOMM 14/17 FRN97.4302
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.2721
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD93.5301
NO0010722358ASKER KOMM 14/17 FRN96.8973
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD93.9612
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD94.3617
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.2208
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD88.8959
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN96.1166
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.4617
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.4874
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD92.5157
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.7241
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.3249
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.3804
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.7307
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.8901
NO0010731722FANA SPB BOLIGKREDIT AS 15/21 FRN C COVD92.3561
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.0671
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.1379
NO0010732639REALKREDIT DANMARK A/S 15/17 FRN COVD96.5661
NO0010733017DNB OMF941.0687
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN96.1285
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN96.1368
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN96.1368
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN95.0798
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN96.1133
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.9609
NO0010737224FRÆNA KOMM 15/17 FRN97.2324
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN96.2696
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.0825
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.4357
NO0010741291SØR-TRØNDELAG FYLKE 15/17 FRN97.2042
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD84.8166
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%91.5050
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.1086
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%92.0001
NO0010745292SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/18 FRN C COVD96.3424
NO0010745300SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/19 FRN C COVD96.6273
NO0010745326SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/17 FRN C COVD97.1119
NO0010745334SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/20 FRN C COVD95.1207
NO0010745342SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/21 FRN C COVD93.1478
NO0010745425RÆLINGEN KOMM 15/17 FRN97.8258
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.1397
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%88.0388
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%88.1119
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD95.8490
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN96.2760
NO0010748916TROMS FYLKE 15/17 FRN97.0131
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.3653
NO0010752223BERGEN KOMM 15/17 FRN97.0486
NO0010752975AKERSHUS FYLKE 15/17 FRN97.3589
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.2322
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.3375
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.1406
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY892.2054
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%92.0404
NO0010759442DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 15031798.9696
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD96.7467
NO0010759673LEIKANGER KOMM 16/18 FRN96.8172
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.1608
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.5329
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.5507
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.7175
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%92.6110
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.1480
NO0010764152STAVANGER KOMM 1,18% CERT 364 28041797.8884
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.6840
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD96.0409
NO0010767155HORDALAND FYLKE 1,253% CERT 365 08061797.7735
NO0010767171DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21061798.8346
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN96.3784
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN96.6015
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN96.4260
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.9911
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.1889
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD95.3495
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.4306
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.4219
NO0010774516DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20091798.7093
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN96.2745
NO0010775109NOTODDEN KOMM 16/21 1,81%92.7499
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.1780
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.2005
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1243
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN96.1283
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.6799
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN98.1322
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD95.6726
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN98.3169
NO0010778749MØRE OG ROMSDAL FY 1,34% CERT 365 16111797.0912
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.1492
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.4186
NO0010780984DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20121798.5813
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN96.5618
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.9178
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.2006
SE00038830734.62% MTN 21/06/2017 SEK 89.0411
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 87.9953
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000723.3863
US11070TAA601.2% BDS 25/04/17 USD1000 762.3260
US20271BAB182.25% MTN 16/03/17 USD'REGS767.1298
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'745.1627
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000753.4092
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 749.0411
US63253XAA722% MTN CVD 20/6/17 USD'REGS763.5709
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 749.5766
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 727.2852
US683234C5561.2% SNR 14/02/2018 USD5000758.0880
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 743.1965
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000712.2815
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD720.3160
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD718.7191
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD723.2193
US78011DAC831.2% GTD SNR 19/09/2018 USD741.7756
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 745.0427
US84650WAD832.3% CVD MTN 30/06/17 USD 744.6714
US84650WAF321.25%-FRN MTN 02/05/19 USD 738.5828
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD743.1080
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 764.5207
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 738.8305
US912828L8150.875% NTS 15/10/18 USD100 758.5149
US912828PA231.875% TB 30/09/17 USD1000 786.9029
US912828RE271.5% NTS 31/08/18 USD 769.4370
US912828SM341% NTS 31/03/2017 USD100 779.3387
US912828SY710.625% BDS 31/05/17 USD1000777.1135
US912828TH300.875% NTS 31/07/2019 USD 751.0154
US912828TS940.625% NT 30/09/17 USD100 777.2574
US912828UA670.625% TSY NT 30/11/17 USD 775.7805
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 752.1220
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100755.9224
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 726.8529
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 704.7657
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 728.9544
USC8888LAZ341.5% GTD SNR 13/03/2017 USD764.3030
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 736.4185
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS719.4450
USF2373UAD491.5% MTG 16/11/17 USD'REGS'758.5206
XS01603868754.75% SNR 15/10/18 GBP1000 1006.3593
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS797.6132
XS03198261854.5% SNR 12/08/2017 SEK 88.8393
XS03448639554.25% MTN 19/05/17 NOK10000100.8286
XS03905115085.25% MTN 02/10/2017 NOK 101.2607
XS04132857674.78% MTN 20/02/2019 NOK 101.4646
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 106.6121
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.9410
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 92.5945
XS04951456573.25% MTN 17/03/17 EUR50000789.9894
XS05064357334% MTN 11/05/2017 NOK 100.5931
XS05179497483.625% MTN 22/06/2020 NOK 101.3638
XS05333389343.375% MTN 17/08/2017 NOK 99.6181
XS05488815552.625% SNR MTN 16/10/17 EUR828.9433
XS06864480193.5% 05/10/2018 NOK 99.4392
XS06946155753.75% SNR EMTN 31/10/18 NOK100.1594
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 105.6285
XS07494842171% 24/02/17 USD1000 'REGS' 779.7373
XS0762204179FRN 03/2017 GBP1000 950.9030
XS07656562762.25% CVD BDS 30/03/17 USD 766.7023
XS0769914218FR GTD SNR 04/17 GBP1000'43950.8125
XS07719208562.125% GMTN 12/4/17 USD1000766.0921
XS07726093592.25% NTS 10/05/17 USD'REGS748.5691
XS08007144291.875% GTD SNR 10/07/17 EUR821.9347
XS08129980362.125% MTN 09/08/17 NOK100098.4852
XS08240940893% MTN 22/05/19 NOK10000 100.9093
XS0849016794FRN GTD SNR 10/17 SEK10000084.1296
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 748.8072
XS08809558841.375% SNR MTN 29/01/18 USD759.8951
XS08822382973% BDS 04/02/2020 NOK10000 99.6927
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 761.0728
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK97.9544
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144744.2259
XS09177072582% SNR MTN 17/04/20 USD1000730.3026
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD734.9934
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR814.4186
XS09239818891.25% MTN 02/05/18 USD1000 740.1141
XS09335818023.25% BDS 24/05/23 NOK10000103.0541
XS09353118362% NTS 24/05/2018 NOK10000 97.4186
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 98.0878
XS0984033968NTS 21/10/20 SEK1000000 70.6874
XS10392198831% SNR 27/02/2017 USD200000762.9063
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR826.7890
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 96.0492
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 821.1920
XS1073521988FR EMTN 06/20 SEK10000'140883.6165
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.9910
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 809.7604
XS1102811376FRN 08/2019 NOK10000 '907' 94.7915
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD750.5841
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D677.5452
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR797.2652
XS11405444501.125% SNR 21/11/2017 USD 760.5216
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR784.3683
XS11881277881.875% SNR 12/2/22 USD'REGS704.9620
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% NTS 15/05/2020 NOK 93.5386
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 745.5238
XS12127473611.75% GTD SNR 31/03/22 GBP 944.5920
XS12196788091.25% SNR 18/4/19 USD'REGS 729.4141
XS12275939331.5% NTS 12/05/22 NOK10000 93.9683
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 83.0532
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 85.3931
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 748.0778
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR786.8181
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 783.4146
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 94.6329
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK 91.6748
XS12845572841.125% MTN 02/09/20 NOK100092.7490
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 84.5560
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 94.5193
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 95.9296
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR795.4322
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 782.7105
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR785.5779
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR783.1423
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR780.2694
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR791.7590
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 95.9373
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 742.5334
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 939.3589
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR781.5059
XS13462877481.5% GTD 22/01/2019 USD1000741.9485
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 795.6214
XS13531661081.5% SNR MTN 28/01/2019 USD740.4051
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 779.1703
XS1356949245FRN 02/2019 GBP100000'REGS'939.3237
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 95.4910
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR773.8769
XS13947534841% NTS 25/05/2021 NOK10000 92.6793
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK83.0980
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK82.1982
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR770.1996
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 82.0889
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000682.0777
XS1494681700FRN 09/2021 NOK1000000 99.2147
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000099.5199
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.8831
XS1550208810FRN 11/02/19 USD1000 742.7544
XS15553309991.5% SNR MTN 26/01/2024 NOK91.1507