Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD604.1916
BE00003324122.6% SNR 22/06/2024 EUR0.01995.8254
DE00011046440% SNR 15/06/2018 EUR0.01 907.3207
DE00011046850% SNR 14/06/2019 EUR0.01 895.1472
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011343.7177
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1378.8736
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168910.8066
DE000A168Y140% GTD NTS 07/12/2018 EUR10869.9392
DE000EAA05T60% BDS 12/06/20 EUR100000 862.3877
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD755.0897
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000728.4523
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01121.3561
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01121.2469
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01124.0488
DK00020329782% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01110.9310
DK0002033430FRN 07/2018 DKK0.01 118.9942
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01121.4684
DK0004605672FRN 07/2021 DKK0.01 '12F' 118.1955
DK00063324082% SNR SEC 01/01/18 DKK0.01121.1965
DK00092875592% CVD BDS 01/01/18 DKK0.01121.2047
DK00092903482% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01125.7338
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.8753
DK00093682014% CVD BDS 01/01/18 DKK0.01123.5762
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01119.2590
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01119.9152
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01119.2122
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01119.0526
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01119.2831
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01119.2954
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01117.9978
DK00095030051% CVD BDS 01/01/21 DKK0.01117.9216
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01119.3534
DK00095038641% SNR 01/04/2018 DKK0.01 120.1603
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01119.2590
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01110.6744
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK110.6195
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01120.3284
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'118.9823
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H' 88.8720
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.8163
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 118.4173
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01118.6760
DK00095119661% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01120.1603
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 117.8111
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 120.4911
DK0009766016FRN 01/2018 DKK1000 118.8116
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 124.1580
DK00097910482% SNR SEC 01/04/18 DKK0.01121.3467
DK00097920122% CVD BDS 01/07/18 DKK0.01121.3364
DK00097923682% GTD 01/01/2018 DKK0.01 121.2047
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01124.0351
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01121.3561
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01121.2856
DK00097989932.5% SNR SEC 01/10/2047 DKK113.9019
DK0030091301FRN 01/2018 DKK10000'002-D'118.8040
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000119.0497
EU000A1G0BP21.375% GTD SNR 07/06/21 EUR902.1686
EU000A1G0DQ60.375% GTD SNR 11/10/24 EUR856.4010
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000965.8833
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000978.6248
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000888.4259
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 922.0972
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332866.5649
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 887.9805
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR875.8282
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 871.5069
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.8659
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C91.6250
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS701.7316
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%104.9523
NO0010479066EIKA LIKVIDITET975.5788
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%102.1924
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.3789
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%103.1899
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%99.9443
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%106.2091
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%101.1490
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKRE AS 10/21 4,25% COVD103.4979
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%97.7189
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%105.4848
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD101.4933
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.5587
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%102.1648
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.5172
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.3607
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN96.7277
NO0010628035HOLBERG OMF95.8458
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.4729
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%101.4212
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.0267
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.3304
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%100.4542
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD96.8605
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.1914
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.7736
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1997
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD97.1764
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD97.7453
NO0010660640HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/18 FRN C COVD97.3751
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD97.3145
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD95.9461
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.2703
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.1583
NO0010664428EIKA BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.0251
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.8195
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.7262
NO0010669864DNB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1988
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1819
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.5195
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN96.9151
NO0010671902MUNICIPALITY FINANCE PLC 13/18 FRN95.9396
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0216
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD97.3621
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD92.5653
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2557
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD96.8220
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.1821
NO0010674914NORSKE TOG AS 13/19 FRN95.1380
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD97.4562
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN97.1112
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN92.7273
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.9679
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD95.9793
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.0432
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.8124
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.7491
NO0010682099SPB ØST BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1543
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD91.9388
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.1103
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD96.7565
NO0010689664SSB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1448
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN97.1266
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD99.0154
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.5711
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.8440
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7566
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.6037
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN95.9304
NO0010700743TROMSØ KOMM 14/18 FRN97.0959
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.7513
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.0107
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.7139
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD95.0804
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD90.7195
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN95.9229
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN96.1301
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%107.3679
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.0859
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5426
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.6356
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%103.3282
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.7153
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.5583
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.2708
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.5261
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.2005
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.4974
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD96.1847
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%96.9336
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.2755
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.9383
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.1829
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD94.8906
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD94.8666
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN96.8241
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD95.1101
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.6597
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.3073
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN97.0839
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.4211
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.7246
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD92.9697
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.9103
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.7078
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.1036
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.7489
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.7534
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.8289
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.7927
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN95.9161
NO0010733017DNB OMF953.7746
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN97.0092
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN97.0140
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN97.0140
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.8098
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN97.0723
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.2943
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN97.0912
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.9031
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.4119
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN96.1634
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.0109
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.2628
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.5912
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.6429
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.2380
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.7950
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.6050
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD93.4184
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.1328
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%92.8069
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%88.9330
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.1230
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN97.2389
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.2586
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%94.9430
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN93.7544
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.6922
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.0505
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY903.6651
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%94.7261
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.2839
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN96.5066
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN96.5066
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.3980
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.0673
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.7333
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.3008
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%93.5474
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.1111
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN96.3122
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.4817
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD96.8244
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN97.1903
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN97.2841
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN97.2096
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.6222
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.4354
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.5445
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.1856
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.2093
NO0010773831SØR-TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN97.1535
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.2359
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN97.1249
NO0010775034SANDE KOMM 16/19 FRN96.2735
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN96.1748
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.6358
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.0329
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1790
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN96.1219
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.2362
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.1057
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.9374
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.9513
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1499
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.6675
NO0010779598OSLO KOMM 1,30% CERT 364 24111796.9886
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN95.9790
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.2480
NO0010780984DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20121798.9683
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.8089
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN96.0483
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.4272
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.0440
NO0010782774HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/21 FRN C COVD95.4548
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.8086
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%96.0929
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.9357
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.0542
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.2408
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.1081
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN96.0677
NO0010788458DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21031898.8745
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN95.9708
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.8185
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN95.8057
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.0037
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.5660
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN94.0886
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN95.9164
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN98.5587
NO0010792864SØR-TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN94.8202
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.2457
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5531
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.8656
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.6291
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.5567
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD85.3004
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.2508
NO0010798275DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20061898.7764
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.4703
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD96.0041
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.1455
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.2883
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.9748
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.6716
NO0010806375RÆLINGEN KOMM 1,08% CERT 181 20031897.6374
NO0010806516ASKIM KOMM 1,10% CERT 181 21031897.6530
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.6518
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.7695
NO0010808579ULSTEIN KOMM 1,08% CERT 092 16011897.8684
NO0010808934HAMAR KOMM 1,11% CERT 092 23011897.8721
NO0010809197ÅLESUND KOMM 1,125% CERT 092 24011897.8831
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD94.2885
NO0010809544MELHUS KOMM 1,103% CERT 092 30011897.8404
NO0010809726TROMSØ KOMM 1,104% CERT 091 02021897.8305
NO0010809742ORKDAL KOMM 1,104% CERT 092 02021897.8305
NO0010810344STORD KOMM 1,057% CERT 091 12021897.7481
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 92.0311
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000719.6390
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 728.2210
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'736.6605
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000736.2919
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 732.7989
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 734.3867
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 714.6694
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 734.8070
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000731.8165
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD715.5937
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD712.3712
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD714.7362
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 733.4397
US84650WAF321.25%-FRN MTN 02/05/19 USD 730.8736
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD730.8862
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 704.6830
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 751.6885
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 734.9235
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 752.3153
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 741.6623
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 740.2307
US912828QT052.375% BDS 30/06/18 USD1000777.2648
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 715.0981
US912828UA670.625% TSY NT 30/11/17 USD 768.2130
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 742.1941
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 733.3202
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100746.2273
US912828WZ901.75% BDS 30/04/22 USD1000 725.3149
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 710.0062
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 700.4028
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 716.5770
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 736.5570
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS711.5112
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS842.5500
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 102.9032
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 103.2365
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 956.4335
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 105.9824
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 97.1107
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 102.3907
XS06059587913.625% SNR 15/01/21 EUR1000980.3056
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 99.4843
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 108.2232
XS08240940893% MTN 22/05/19 NOK10000 99.3186
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG726.4306
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 754.4773
XS08809558841.375% SNR MTN 29/01/18 USD752.4661
XS08822382973% SNR 04/02/2020 NOK10000 101.6741
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 766.8083
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK98.9868
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144749.9938
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD740.7523
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR905.1991
XS09239818891.25% MTN 02/05/18 USD1000 747.1602
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000102.6745
XS09353118362% SNR 24/05/2018 NOK10000 98.5604
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 99.3148
XS0984033968FR GTD MTN 10/20 SEK100000074.7482
XS09931547481.25% SNR 13/11/2018 EUR 898.9843
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR899.5007
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 97.0900
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR890.0310
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 894.2030
XS1073521988FR EMTN 06/20 SEK10000'140889.1016
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 96.0000
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 882.8595
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.7174
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD734.2491
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D743.2970
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR871.8611
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR865.8105
XS11881277881.875% SNR 12/2/22 USD'REGS708.3127
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK88.8642
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 96.1234
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 750.5092
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 877.1901
XS12127473611.75% GTD SNR 31/03/22 GBP 979.1903
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 718.6964
XS1224002474 .275% GTD SNR CVD 4/22 EUR854.7620
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 95.1102
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 87.8162
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 89.3099
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 751.5288
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR882.7008
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 879.4255
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0773
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 92.4633
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK95.9277
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 88.7788
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.5876
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.4723
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR872.2924
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 879.4222
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR881.9740
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR879.8809
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR877.4519
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR887.1166
XS13151571530.125% SNR 04/11/2020 EUR 875.4345
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 96.9831
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 739.6044
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 862.8406
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 983.4001
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR861.1626
XS13462877481.5% GTD 22/01/2019 USD1000733.8595
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 870.0257
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 858.2364
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP983.6836
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.3789
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR852.9462
XS13796306080.2% GTD SNR 16/03/2021 EUR856.5307
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR851.3338
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 93.5863
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK87.2994
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK86.5455
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR850.0601
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 86.6897
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000675.5988
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.8236
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000098.6416
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 96.0340
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674734.0262
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000735.5338
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 94.5184
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 95.0070
XS1565301071FRN 02/2022 SEK1000000 89.8121
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 940.4114
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR855.2118
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 89.5042
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 725.1318
XS1612956638FRN SNR MTN 05/20 GBP100000981.5540
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK84.3663