Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD612.3510
BE00003324122.6% SNR 22/06/2024 EUR0.01975.9148
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011302.4186
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1348.9442
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168899.6268
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000879.9915
DE000A1REUS2FRN GTD SNR 01/18 EUR100000875.6887
DE000EAA05T60% BDS 12/06/20 EUR100000 852.1894
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD721.9166
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000694.1739
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01120.3237
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01119.8749
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01122.4946
DK0002033430FRN 07/2018 DKK0.01 117.6769
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01120.3278
DK00063422091% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01118.8445
DK00092903482% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01124.1310
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.1478
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.9098
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01118.2416
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01119.3491
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01117.3244
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.0144
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01116.4038
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01119.0967
DK00095030051% CVD BDS 01/01/21 DKK0.01118.6583
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01117.9857
DK00095038641% SNR 01/04/2018 DKK0.01 118.8212
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.9098
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK109.2383
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'117.6945
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H' 88.9342
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.0790
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 117.2147
DK00095119661% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01118.8212
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01117.0587
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 116.5668
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 119.1535
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 122.6189
DK00097910482% SNR SEC 01/04/18 DKK0.01120.0077
DK00097920122% CVD BDS 01/07/18 DKK0.01119.9800
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01120.0918
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01120.3237
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.1444
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000117.9599
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000951.4972
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000961.9244
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000874.7942
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 911.6333
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332858.1174
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 888.4115
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR856.1456
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 876.6635
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.8724
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C91.6643
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS702.4089
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%105.0559
NO0010479066EIKA LIKVIDITET964.2037
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.0035
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.2467
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%103.2286
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%100.1675
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%106.0917
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%101.2646
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD103.7198
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%99.9482
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%105.0916
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD101.7031
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.3754
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%102.3072
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.2891
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.5434
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN96.8700
NO0010628035HOLBERG OMF94.8089
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.5820
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%97.2420
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.1180
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.4994
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.9733
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.1316
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.0015
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.5478
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9555
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD97.1744
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD97.2071
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD97.3458
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.1603
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.0548
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.0202
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.6404
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.9143
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0783
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2360
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN97.1021
NO0010671902MUNICIPALITY FINANCE PLC 13/18 FRN96.1444
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.8796
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD97.1954
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD92.1368
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.0875
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD96.7651
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.0726
NO0010674914NORSKE TOG AS 13/19 FRN94.8795
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD97.2960
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN97.0000
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN92.6744
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1324
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1744
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.8150
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.6554
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.6723
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.1622
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0363
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD97.1015
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN96.6364
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD99.0806
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7811
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.6840
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.5890
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.4517
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN97.0454
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.5732
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.4615
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.6850
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD96.5044
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.6185
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.0072
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.7623
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%106.8552
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.4410
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4585
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.5290
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.4245
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%102.5475
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.9005
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.4253
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.2422
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.3763
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.0978
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.4427
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD97.1082
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%97.0203
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.2350
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.8893
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.0090
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD95.1038
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD92.6002
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.0590
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN96.9371
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD95.3288
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.5257
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.3369
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN97.0424
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.1502
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.1636
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD92.9798
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.3539
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.6616
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.0352
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.4987
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.3093
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.9939
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.3628
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN95.8350
NO0010733017DNB OMF943.4421
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN96.9430
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN96.9466
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN96.9466
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN95.1351
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN97.0265
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.1877
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN97.0045
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.6368
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD96.3506
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.9164
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.2457
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.1635
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.6065
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.5552
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.3399
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.0324
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.7532
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.0136
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.0095
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%92.7120
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%88.4053
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.3284
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN97.0188
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.0980
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%94.1516
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN95.1468
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.5067
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD97.3364
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY903.5845
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%93.9882
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.1436
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN96.3287
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN96.3287
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.1319
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.0163
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.7509
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN96.8646
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%93.6910
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.9944
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN96.0344
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.2964
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD96.6775
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN97.0956
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN97.1492
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN97.1053
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.2480
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.3342
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.6881
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.4830
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.0586
NO0010773831TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN96.9897
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD94.8659
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN97.0334
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.1241
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN96.0413
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.8650
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD95.7514
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.1642
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.8409
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN96.8815
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.9337
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.0912
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1958
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.7617
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.9687
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.5813
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.0041
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.0203
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.2646
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN96.8548
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.6555
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.0061
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.3180
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%95.3732
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.1106
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN94.9143
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.1348
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.2870
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN95.8813
NO0010788458DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21031898.9323
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN95.8244
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.8310
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN95.8919
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD95.9616
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.4605
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.9610
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.7053
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN95.7143
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.3562
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN94.6809
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.2036
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5126
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5782
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.5752
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.5935
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD85.1520
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.2425
NO0010798275DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20061898.8315
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.4418
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.9285
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.7024
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.1223
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.3564
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.3066
NO0010805914ARENDAL KOMM 1,03% CERT 210 12041897.7026
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.7261
NO0010806375RÆLINGEN KOMM 1,08% CERT 181 20031897.8428
NO0010806516ASKIM KOMM 1,10% CERT 181 21031897.8583
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.1719
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.4032
NO0010808785SANDNES KOMM 1,10% CERT 151 19031897.8657
NO0010808934HAMAR KOMM 1,11% CERT 092 23011896.9869
NO0010809197ÅLESUND KOMM 1,125% CERT 092 24011896.9836
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.2906
NO0010809544MELHUS KOMM 1,103% CERT 092 30011896.9639
NO0010809726TROMSØ KOMM 1,104% CERT 091 02021896.9540
NO0010809742ORKDAL KOMM 1,104% CERT 092 02021896.9540
NO0010810344STORD KOMM 1,057% CERT 091 12021897.9454
NO0010810880SKEDSMO KOMM 1,043% CERT 092 20021897.9049
NO0010811078LØRENSKOG KOMM 1,014% CERT 092 23021897.8665
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.4058
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.6210
NO0010813819KRISTIANSUND KOMM 0,777% CERT 059 08031897.5918
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD83.9941
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.2010
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'102.3952
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 92.6627
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000677.2173
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 685.5498
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'695.6350
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000701.7992
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 696.9276
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 698.8722
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 679.2184
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 711.0465
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000687.6561
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD680.4983
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD677.0152
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD680.8535
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 702.1869
US84650WAF321.25%-FRN MTN 02/05/19 USD 696.7858
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD695.8068
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 662.9123
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 715.2468
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 694.6775
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 709.4752
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 703.5218
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 701.9483
US912828QT052.375% BDS 30/06/18 USD1000733.8656
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 673.2106
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 702.2107
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 690.8774
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100706.1174
US912828WZ901.75% BDS 30/04/22 USD1000 684.8971
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 676.1110
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 663.3484
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 679.9438
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 701.1548
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS678.7796
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS843.3894
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 102.9923
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 103.3186
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.5394
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 96.8432
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 102.2633
XS06059587913.625% SNR 15/01/21 EUR1000957.7718
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 99.6640
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 103.1929
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.5211
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG691.2756
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 720.8632
XS08785673941% SNR 13/07/2018 EUR1000 886.6282
XS08809558841.375% SNR MTN 29/01/18 USD719.2009
XS08822382973% SNR 04/02/2020 NOK10000 101.6195
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 732.7564
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK99.1064
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144716.1293
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD707.7512
XS09239818891.25% MTN 02/05/18 USD1000 714.3530
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000102.0368
XS09353118362% SNR 24/05/2018 NOK10000 98.6690
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 99.2023
XS0984033968FR GTD MTN 10/20 SEK100000074.8706
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR887.6057
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 97.0605
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR878.9049
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 882.1141
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.9415
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 873.4147
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.9263
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD698.5897
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D736.2590
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR858.7029
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR852.7844
XS11881277881.875% SNR 12/2/22 USD'REGS669.7231
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK88.7997
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 95.9856
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 717.1949
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 866.9236
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 685.2836
XS1224002474 .275% GTD SNR CVD 4/22 EUR841.8390
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.8656
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 88.5022
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 89.0999
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 717.6856
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR872.2716
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 868.9695
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0050
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 91.9393
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK95.7015
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 88.6185
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.5410
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.1500
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR857.6086
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 868.9166
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR871.1653
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR869.0591
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR866.7546
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR878.2890
XS13151571530.125% SNR 04/11/2020 EUR 864.5804
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.1463
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 710.5604
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 867.9562
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 994.9983
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR866.6789
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD694.5492
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 880.2779
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 845.3523
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP986.5227
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.2733
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR842.0277
XS13796306080.2% GTD SNR 16/03/2021 EUR844.6767
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR837.6720
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 93.3346
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK87.1371
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK86.3785
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR838.5543
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 86.3567
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000639.7488
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.9445
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.9683
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674699.5118
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000702.8065
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 93.7158
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 94.5047
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 940.5304
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR841.2575
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 89.6507
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 686.7038
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK83.9019
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000685.1983
XS17392466651.375% NTS 19/06/2023 NOK 92.7185