Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU0000WSCHA8FRN M/BKD 20/01/2041 AUD'A'506.6087
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD634.7754
BE00003324122.6% SNR 22/06/2024 EUR 937.5193
DE00011046440% BDS 15/06/2018 EUR0.01 870.2786
DE00011046850% SNR 14/06/2019 EUR0.01 856.7907
DE00011350446.5% BDS 04/07/2027 EUR0.011285.4232
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1294.0822
DE00011354652% BDS 04/01/2022 EUR0.01 921.9006
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168869.4876
DE000A168Y140% GTD NTS 07/12/2018 EUR10833.6552
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD735.4640
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000713.2570
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01116.3415
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.2591
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01118.5379
DK00020329782% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01103.2875
DK00020338692% BDS 01/01/19 DKK0.01 116.4381
DK00046023071% PFBRF 01/04/2018 DKK0.01115.4445
DK0004605672FRN 07/2021 DKK0.01 '12F' 113.3281
DK00063321682% SNR SEC 01/10/17 DKK0.01116.1631
DK00063324082% SNR SEC 01/01/18 DKK0.01116.1377
DK00092875592% CVD BDS 01/01/18 DKK0.01116.3564
DK00092877162% SNR SEC 01/01/20 DKK0.01118.6662
DK00092903482% CVD BDS 01/04/2024 DKK 118.5619
DK00092943321% SNR 01/04/18 DKK0.01'10F115.2779
DK00092944151% BDS 01/04/18 DKK0.01 115.1732
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01113.0732
DK00093682014% CVD BDS 01/01/18 DKK0.01118.5759
DK00093749512% SNR 01/10/17 DKK0.01'321116.1440
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01114.2381
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01114.1188
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01114.2670
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01113.1630
DK00095004151% BDS 01/10/19 DKK0.01 115.4045
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01112.9484
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01113.4664
DK00095030051% CVD BDS 01/01/21 DKK0.01111.0055
DK00095033511% NTS 01/07/18 DKK0.01 115.3754
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01114.2635
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01115.2090
DK00095038641% SNR 01/04/2018 DKK0.01 115.2779
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01114.1670
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01103.0227
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK104.1781
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01113.9851
DK00095062971% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01113.5560
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'114.3236
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'114.1925
DK0009508665FRN CVD BDS 07/2019 SEK0.0188.5538
DK00095090441% BDS 01/04/21 DKK0.01 113.1412
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01112.9298
DK00095100590.45%-FRN 01/04/19 DKK0.01 112.2479
DK0009510729FRN CVD BDS 10/19 EUR0.01 839.4403
DK00095119661% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01115.2779
DK0009766016FRN 01/2018 DKK1000 114.0003
DK0009771446FRN CVD 01/2018 DKK0.01 114.1938
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 118.6077
DK00097910482% SNR SEC 01/04/18 DKK0.01116.3959
DK00097920122% BDS 01/07/18 DKK0.01 116.0172
DK00097923682% GTD 01/01/2018 DKK0.01 116.4214
DK00097925252% FIXED BDS01/01/20 DKK0.0117.2937
DK00097929542% BDS 01/10/18 DKK0.01 116.3599
DK00097953872% BDS 01/10/19 DKK0.01 118.4124
DK00097989932.5% GTD 01/10/2047 DKK 106.3597
DK00099219424% BDS 15/11/2017 DKK0.01 121.1831
DK0030091301FRN 01/2018 DKK10000'002-D'113.9268
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000111.7815
EU000A1G0BP21.375% GTD SNR 07/06/21 EUR858.6373
EU000A1G0DQ60.375% GTD SNR 11/10/24 EUR779.5520
FI40000108483.375% BDS 15/04/20 EUR1000915.3998
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000831.4823
FR00105174174.25% SNR 25/10/2017 EUR1 883.4504
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 883.7257
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332830.0913
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 850.5346
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR828.9271
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 833.5095
NL00104188101.75% BDS 15/07/2023 EUR1 913.0470
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0517
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C90.8498
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS699.5159
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%104.6120
NO0010441454SPB 1 BOLIGKREDIT AS 08/18 5,95% COVERED101.3499
NO0010464944SPB 1 BOLIGKREDIT AS 08/17 5,95% COVERED102.5845
NO0010479066EIKA LIKVIDITET972.7689
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%101.4637
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.2904
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%102.6620
NO0010503931DNB BOLIGKREDITT AS 09/17 FRN C COVD97.0638
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%99.3064
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.6150
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.3537
NO0010583966SPB VEST BOLIGKREDIT AS 10/17 FRN C COVD97.2895
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKRE AS 10/21 4,25% COVD102.8821
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%101.1486
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.4532
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD100.9169
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.6170
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%101.3953
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.5534
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.7996
NO0010623945SPB SØR BOLIGKREDITT AS 11/17 FRN C COVD97.2215
NO0010623978HELGELAND BOLIGKREDI AS 11/17 FRN C COVD97.2554
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN95.7823
NO0010628035HOLBERG OMF95.5169
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.0964
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%100.1592
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.2592
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.8494
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.3694
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.3696
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.1838
NO0010651797LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK 12/17 FRN COVD97.1364
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.8437
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1654
NO0010659824VERD BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD92.2481
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD97.0369
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD96.3078
NO0010660640HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/18 FRN C COVD97.6051
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD97.5913
NO0010660988TRONDHEIM KOMM 12/17 FRN97.0424
NO0010661457SWEDBANK HYPOTEK AB 12/17 FRN COVD97.1448
NO0010662307KLP KOMMKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.3852
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.1577
NO0010662877MUNICIPALITY FINANCE PLC 12/17 FRN96.0533
NO0010663719ROGALAND FYLKE 12/17 FRN97.1666
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1841
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.1292
NO0010664428EIKA BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.2667
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%99.3265
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.7013
NO0010667710REALKREDIT DANMARK A/S 12/17 FRN COVD97.0749
NO0010669864DNB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2140
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.8734
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.5525
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN97.0019
NO0010671902MUNICIPALITY FINANCE PLC 13/18 FRN95.9906
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0035
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD97.3968
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD92.5978
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.1304
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD95.8688
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.4666
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD97.4108
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN96.9393
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN93.6079
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1028
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1878
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%97.9941
NO0010679657FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD97.5229
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.8490
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.5797
NO0010682099SPB ØST BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.0118
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD90.1293
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.9733
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD95.8454
NO0010689664SSB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.0201
NO0010690944HORDALAND FYLKE 13/17 FRN97.0180
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN95.7873
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.3759
NO0010693047TROMSØ KOMM 13/17 FRN97.2361
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7100
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.3812
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD95.7474
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.5594
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.1204
NO0010700743TROMSØ KOMM 14/18 FRN96.9367
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.7439
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.6905
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.5849
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD95.1582
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.7349
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.0822
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN96.0265
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%106.0410
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD94.9143
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.7075
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.3574
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%101.6802
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.9763
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD95.8244
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.0548
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.3437
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.1044
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.3204
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD96.1163
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%98.4199
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.0981
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.4544
NO0010720121NOTODDEN KOMM 14/17 FRN97.3273
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.1275
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD93.8617
NO0010722358ASKER KOMM 14/17 FRN96.9456
NO0010723406AKERSHUS FYLKE 14/17 FRN97.3370
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD94.9091
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN95.9493
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD95.1482
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.0122
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.3674
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN96.9054
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.3457
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.4105
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD92.6655
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.6672
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.5889
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.9880
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.7117
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.5310
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.9777
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%95.4166
NO0010732639REALKREDIT DANMARK A/S 15/17 FRN COVD97.0276
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN95.7380
NO0010733017DNB OMF950.6607
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN95.8297
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN95.8356
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN95.8356
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.5377
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN96.9049
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.6482
NO0010737224FRÆNA KOMM 15/17 FRN97.0548
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN95.9308
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.5183
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.3381
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN96.0078
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD85.1342
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%92.5654
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.4692
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%93.1104
NO0010745292SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/18 FRN C COVD96.1420
NO0010745300SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/19 FRN C COVD97.0939
NO0010745334SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/20 FRN C COVD95.7260
NO0010745342SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/21 FRN C COVD93.1923
NO0010745425RÆLINGEN KOMM 15/17 FRN97.5257
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD94.9994
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%89.1460
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%89.2211
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.5569
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN96.2530
NO0010748916TROMS FYLKE 15/17 FRN97.2772
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.3631
NO0010752223BERGEN KOMM 15/17 FRN97.2753
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%92.4302
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN95.4011
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.7114
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD95.9705
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY902.3425
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%93.1400
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.1100
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN96.4101
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN96.4101
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.5383
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.0856
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.6584
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.5151
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%92.8082
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.9838
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN96.3515
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.4588
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD96.8013
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN97.0646
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN96.1686
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN97.0935
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD87.4643
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.1272
NO0010770449ØSTRE TOTEN KOMM 1,243% CERT 365 18081798.1097
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.2348
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.0911
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD94.9381
NO0010774516DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20091798.9379
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN95.9962
NO0010774821ENEBAKK KOMM 1,26% CERT 365 19091798.0148
NO0010775034SANDE KOMM 16/19 FRN96.1222
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN96.0542
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.7472
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.4805
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0878
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.8710
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.9623
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.7658
NO0010777154HARAM KOMM 1,33% CERT 304 21081798.1838
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.1847
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1788
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN98.5245
NO0010778749MØRE OG ROMSDAL FY 1,34% CERT 365 16111797.8568
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.5975
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.5792
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.1926
NO0010780984DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20121798.8469
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.6475
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN95.8401
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.1343
NO0010782774HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/21 FRN C COVD95.5135
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6006
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%94.3005
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.0022
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.1647
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.1364
NO0010786999SKANDIABANKEN BOLIGK AS 17/22 FRN C COVD96.2819
NO0010787203FROGN KOMM 1,15% CERT 181 22081798.0060
NO0010788250SØR-TRØNDELAG FYLKE 17/22 FRN95.1725
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN95.8965
NO0010788458DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21031898.7512
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN95.8198
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.2697
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN96.1484
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD95.8527
NO0010790603SKANDIABANKEN BOLIGK AS 17/23 FRN C COVD95.5789
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.6575
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN95.6960
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN98.4537
NO0010792526SKEDSMO KOMM 0,97% CERT 092 04081797.8921
NO0010792864SØR-TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.1639
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.1993
NO0010793425HAMAR KOMM 0,977% CERT 091 14081797.8655
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.9009
NO0010794183KRISTIANSUND KOMM 0,97% CERT 063 24071796.9872
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6009
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.4520
NO0010795545ULLENSAKER KOMM 0,94% CERT 092 29081797.7786
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.4724
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.2080
NO0010798309HAMMERFEST KOMM 1,07% CERT 094 18091797.8347
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD84.8316
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 93.4758
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000703.4671
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'719.6442
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000726.6670
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 722.9880
US63253WAG692.125% MTN 09/09/2019 USD 725.1733
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 725.1733
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 706.5084
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 717.9563
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000698.3488
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD704.9008
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD700.7776
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD703.0932
US78011DAC831.2% GTD SNR 19/09/2018 USD720.4362
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 724.4442
US84650WAF321.25%-FRN MTN 02/05/19 USD 715.3082
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD720.0454
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 696.2001
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 738.1279
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 715.5821
US912828PA231.875% TB 30/09/17 USD1000 755.5019
US912828TS940.625% NT 30/09/17 USD100 750.7578
US912828UA670.625% TSY NT 30/11/17 USD 749.3510
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 728.0474
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100740.3727
US912828WZ901.75% BDS 30/04/22 USD1000 718.4211
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 704.6667
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 687.9942
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 707.5340
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 710.8204
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS699.7952
USF2373UAD491.5% MTG 16/11/17 USD'REGS'732.9239
XS01603868754.75% SNR 15/10/18 GBP1000 1019.4035
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS820.3615
XS03198261854.5% SNR 12/08/2017 SEK 92.5243
XS03905115085.25% MTN 02/10/2017 NOK 101.9039
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 102.5795
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 102.6547
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 915.6406
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 104.9439
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 96.5978
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 101.1447
XS05333389343.375% MTN 17/08/2017 NOK 100.2076
XS05488815552.625% SNR MTN 16/10/17 EUR869.3363
XS06864480193.5% 05/10/2018 NOK 100.4166
XS06946155753.75% SNR EMTN 31/10/18 NOK101.1102
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 106.9278
XS08129980362.125% MTN 09/08/17 NOK100099.0055
XS08240940893% MTN 22/05/19 NOK10000 98.9282
XS0849016794FRN GTD SNR 10/17 SEK10000087.5788
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG715.9287
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 735.5766
XS08809558841.375% SNR MTN 29/01/18 USD738.4134
XS08822382973% SNR 04/02/2020 NOK10000 100.8372
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 751.4457
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK98.6956
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144735.7823
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD726.4713
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR863.4922
XS09239818891.25% MTN 02/05/18 USD1000 733.1481
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000101.3119
XS09353118362% NTS 24/05/2018 NOK10000 98.2778
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 98.5315
XS0984033968FR GTD MTN 10/20 SEK100000073.6075
XS09931547481.25% SNR 13/11/2018 EUR 852.7187
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR856.1469
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 96.9824
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR850.1654
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 849.9594
XS1073521988FR EMTN 06/20 SEK10000'140888.4256
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.8888
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 844.0976
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.4676
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD725.5148
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D711.5877
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR834.8655
XS11405444501.125% SNR 21/11/2017 USD 738.6179
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR821.5551
XS11881277881.875% SNR 12/2/22 USD'REGS699.9625
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK88.3640
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 95.7443
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 736.3067
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 835.6938
XS12127473611.75% GTD SNR 31/03/22 GBP 946.5086
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 707.2604
XS1224002474 .275% GTD SNR CVD 4/22 EUR810.0864
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 93.9612
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 86.9915
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 88.4317
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 733.3956
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR825.9051
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 822.4048
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 94.9997
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 92.6721
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK94.3479
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 88.2373
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 94.4600
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 95.7768
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR833.0925
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 822.2601
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR825.5559
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR823.2235
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR819.4089
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR831.7332
XS13151571530.125% SNR 04/11/2020 EUR 817.3359
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 96.1348
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 722.7196
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 951.1424
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR819.2753
XS13462877481.5% GTD 22/01/2019 USD1000722.6380
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 833.4069
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 817.7859
XS1356949245FRN 02/2019 GBP100000'REGS'953.2402
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.3210
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR811.9294
XS13796306080.2% GTD SNR 16/03/2021 EUR812.8096
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 92.7353
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK86.5305
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK86.2796
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR807.4086
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 85.6110
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000671.5335
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.7981
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000099.3584
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.9547
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674720.7586
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 92.8813
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 94.0213
XS1565301071FRN 02/2022 SEK1000000 89.7382
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 924.3259
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR812.7225
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 89.3968
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 706.3777
XS1612956638FRN SNR MTN 05/20 GBP100000949.7632
XS1616919095FRN GTD SNR 05/20 GBP100000948.5177