Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU0000POBHA3FRN M/BKD 12/2040 AUD 'A' 505.3348
AU0000WSCHA8FRN M/BKD 20/01/2041 AUD'A'505.6372
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD639.2038
BE00003091884% SNR 28/03/17 EUR0.01'49'856.0130
BE00003233203.5% BDS 28/06/2017 EUR0.01853.1243
BE0002364363FRN M/BKD 07/2052 EUR 'A' 702.4139
CH01346371871.5% MTG 24/02/2017 CHF5000779.3218
DE00011046020% BDS 16/06/2017 EUR0.01 842.6758
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168860.2167
DE000A168Y140% GTD 07/12/2018 EUR1000 813.2754
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD759.2507
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000751.7998
DK00020312282% CVD BDS 01/10/2018 DKK 112.3390
DK00020318142% SNR CVD 01/04/18 DKK0.01112.8729
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01114.9089
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01114.2327
DK00020329782% FIXED BDS 01/10/47 DKK0.99.1084
DK0002033273FRN CVD BDS 07/2017 DKK0.01110.6162
DK0002033356FRN 01/07/18 DKK0.01 109.7691
DK00020338692% BDS 01/01/19 DKK0.01 112.2185
DK00020342482% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01112.8453
DK00020356411% BDS 04/01/21 DKK0.01 109.9957
DK00020364580.42% CVD BDS 01/07/19 DKK 108.9630
DK00063321682% CVD BDS 01/10/17 DKK0.01112.8329
DK00063324082% CVD BDS 01/01/2018 DKK 112.4932
DK00063359301.6%-FRN 01/07/18 DKK0.01'B109.6761
DK00063369042% NTS 01/04/20 DKK0.01 112.3842
DK00063375552% BDS 01/10/18 DKK0.01 112.0384
DK00063402601% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01111.7551
DK0006340856FRN 01/07/20 DKK0.01 108.9019
DK00092863122% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01112.8254
DK00092866682% CVD BDS 01/04/2019 DKK 115.0592
DK00092867422% BDS 01/04/20 DKK0.01 114.0751
DK00092877162% CVD BDS 01/01/2020 DKK 114.9123
DK00092885242% CVD BDS 01/04/2023 DKK 116.7264
DK00092898453% CVD BDS 01/10/2044 DKK 106.5849
DK00092903482% CVD BDS 01/04/2024 DKK 112.0829
DK00092925592.5% CVD BDS 01/10/2047 DKK102.5022
DK00092934412.5% NTS 01/10/47 DKK0.01 101.7112
DK00092940921% BDS 01/04/17 DKK0.01 111.9555
DK00092941751% BDS 01/04/17 DKK0.01 111.7216
DK00092942581% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01111.7763
DK00092944151% BDS 01/04/18 DKK0.01 110.5425
DK00092947611% NTS 01/04/20 DKK0.01 109.3896
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01110.3770
DK00092955781% BDS 01/01/18 DKK0.01 111.9773
DK00092971942% CVD BDS 01/10/47 DKK0.0199.3636
DK00093682014% CVD BDS 01/01/2018 DKK 115.1640
DK00093749512% BDS 01/10/17 DKK0.01 111.4421
DK00093788612% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01114.2099
DK00093811473% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01105.0794
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01111.8979
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01108.9955
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01110.8959
DK0009387508FRN 07/2017 DKK100000 110.7731
DK00095004151% BDS 01/10/19 DKK0.01 111.4434
DK00095028901% BDS 01/01/19 DKK0.01 110.6474
DK00095030051% BDS 01/01/21 DKK0.01 108.4463
DK00095033511% NTS 01/07/18 DKK0.01 110.7274
DK00095034351% BDS 01/07/19 DKK0.01 111.8424
DK00095035181% BDS 01/07/20 DKK0.01 109.3767
DK00095038641% BDS 01/04/18 DKK0.01 109.8569
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01111.8281
DK00095041692% FIXED BDS 01/10/47 DKK0.99.1595
DK00095047552% NTS 01/10/47 DKK0.01 97.3733
DK00095048391% NTS 01/10/18 DKK0.01 110.3608
DK00095062971% NTS 01/10/20 EUR0.01 109.4708
DK0009507188FRN 01/07/18 DKK0.01 109.5957
DK0009508665FRN CVD BDS 07/2019 SEK0.0186.3747
DK00095089051% NTS 01/04/17 DKK0.01 111.7377
DK00095090441% BDS 01/04/21 DKK0.01 110.4785
DK00095096301% BDS 01/07/21 DKK0.01 109.5288
DK0009510059FRN 01/04/19 DKK0.01 109.1815
DK0009510646FRN 01/10/19 DKK0.01 110.0191
DK0009510729FRN CVD BDS 10/19 EUR0.01 816.9296
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 114.0064
DK00097833754% CVD BDS 01/01/2018 DKK 115.0512
DK00097865502% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01112.8343
DK00097880932% CVD BDS 01/10/17 DKK0.01113.0419
DK00097909092% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01112.8861
DK00097910482% BDS 01/04/18 DKK0.01 112.7741
DK00097919802% BDS 01/07/17 DKK0.01 112.9467
DK00097920122% BDS 01/07/18 DKK0.01 112.3463
DK00097923682% BDS 01/01/18 DKK0.01 113.0692
DK00097925252% FIXED BDS01/01/20 DKK0.0113.7901
DK00097929542% BDS 01/10/18 DKK0.01 112.9832
DK00097953872% BDS 01/10/19 DKK0.01 114.2108
DK00097957003% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01105.2325
DK0009796518FRN GTD 10/2017 DKK0.01 110.7510
DK0009797169FRN 07/2017 DKK0.01 '32H' 110.8284
DK00097979120.4%-FRN 01/07/2017 DKK0.01110.6515
DK00099219424% BDS 15/11/2017 DKK0.01 118.1117
DK0030091301FRN CVD BDS 01/18 DKK10000 110.7400
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000108.4132
FI40000108483.375% BDS 15/04/20 EUR1000906.4259
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000937.4401
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000811.1546
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 874.5882
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 829.0917
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR808.9567
FR00131318770.5% BDS 25/05/2026 EUR1 745.9434
LU0923989353FRN 01/2018 EUR10000 '29D' 822.0992
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 808.3996
LU11324145481% CVD BDS 01/01/19 EUR0.01819.5394
NL00104188101.75% BDS 15/07/2023 EUR1 907.7194
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.7398
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0000
NO0010313356DEN NORSKE STAT 06/17 4,25%103.0015
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS696.0504
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%108.4934
NO0010452287KFW BANKENGRUPPE 08/17 5,25%101.6125
NO0010464944SPB 1 BOLIGKREDIT AS 08/17 5,95% COVERED101.8805
NO0010479066EIKA LIKVIDITET965.7061
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%97.6731
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.1441
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%106.4930
NO0010503931DNB BOLIGKREDITT AS 09/17 FRN C COVD97.1001
NO0010508898KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 09/17 5,10%101.4478
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%100.7295
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%108.6277
NO0010575079MØRE BOLIGKREDITT AS 10/18 FRN C COVD96.2828
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%103.4396
NO0010583941NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/17 4,05% COVD100.4727
NO0010583966SPB VEST BOLIGKREDIT AS 10/17 FRN C COVD97.5667
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKRE AS 10/21 4,25% COVD105.3257
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.0020
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%107.6445
NO0010598857DNB BOLIGKREDITT AS 11/17 ADJ C COVD100.9095
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD102.5534
NO0010610850DANSKE BANK A/S 11/17 ADJ C COVD97.2775
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.7559
NO0010622004TRØNDELAG BOMVEISELSKAP AS 11/19 4,85%104.8157
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.6269
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.8481
NO0010623945SPB SØR BOLIGKREDITT AS 11/17 FRN C COVD97.3845
NO0010623978HELGELAND BOLIGKREDI AS 11/17 FRN C COVD97.3524
NO0010623986SPB ØST BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.6941
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN95.6367
NO0010628035HOLBERG OMF94.6094
NO0010634678LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 12/17 FRN96.9916
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.3063
NO0010635071STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/17 FRN C COVD97.5978
NO0010635360MATERIELLSELSKAPET AS 12/22 4,25%99.0467
NO0010636574NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/17 FRN C COVD97.5151
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.3050
NO0010638141STADSHYPOTEK AB 12/17 FRN COVD97.3147
NO0010641038FANA SPB BOLIGKREDIT AS 12/17 FRN C COVD97.2461
NO0010641624SPB SØR BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.2628
NO0010641897GJENSIDIGE BANK AS 12/17 FRN STEP C COVD97.1022
NO0010645963HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/17 FRN C COVD97.6767
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.0270
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%100.7609
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.3687
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.1977
NO0010648892EIKA BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.4893
NO0010651797LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK 12/17 FRN COVD97.3503
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.8747
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.0990
NO0010659824VERD BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD92.2770
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD96.4550
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD96.8864
NO0010660640HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/18 FRN C COVD96.8304
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD96.2743
NO0010660988TRONDHEIM KOMM 12/17 FRN97.0969
NO0010661457SWEDBANK HYPOTEK AB 12/17 FRN COVD97.2877
NO0010661994SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.2651
NO0010662307KLP KOMMKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.5887
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.1358
NO0010662877MUNICIPALITY FINANCE PLC 12/17 FRN95.8442
NO0010663719ROGALAND FYLKE 12/17 FRN97.1761
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9415
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD96.9208
NO0010664428EIKA BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.3572
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%101.9766
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.8272
NO0010667710REALKREDIT DANMARK A/S 12/17 FRN COVD97.0612
NO0010669864DNB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.3329
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.6888
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.5585
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN95.9086
NO0010671902MUNICIPALITY FINANCE PLC 13/18 FRN94.7969
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.9127
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD96.5221
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD90.7913
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.5931
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD90.6021
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD96.5118
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN95.5759
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN92.6985
NO0010675853EIENDOMSKREDITT AS 13/17 FRN C COVD92.3006
NO0010675952KLP KOMMKREDITT AS 13/17 ADJ C COVD98.6425
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.5584
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1846
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.8439
NO0010679657FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD96.1268
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.6799
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD94.5038
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD90.1011
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.5191
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD95.7019
NO0010689664SSB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD95.9968
NO0010690944HORDALAND FYLKE 13/17 FRN97.0006
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN95.9043
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD100.2644
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.2313
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.5817
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD95.6668
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.2315
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.1239
NO0010699028MØRE BOLIGKREDITT AS 13/17 FRN C COVD97.0823
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.5278
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.0188
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD95.2387
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD93.9725
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD85.6555
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.0324
NO0010705452BERGEN KOMM 14/17 FRN97.1203
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%106.1499
NO0010708084MUNICIPALITY FINANCE PLC 14/17 FRN95.9913
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD94.5641
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.9459
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.2827
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%100.7304
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.0643
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD94.9483
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.9213
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD94.9746
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.1022
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.2287
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD96.0060
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%97.2971
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.9673
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.4391
NO0010720113MOLDE KOMM 14/17 FRN97.3857
NO0010720121NOTODDEN KOMM 14/17 FRN97.2312
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.1418
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD93.6923
NO0010722358ASKER KOMM 14/17 FRN96.7586
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD94.2352
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD94.4475
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.0592
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD85.1200
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN95.9015
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.2067
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN85.3006
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD92.6663
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN94.5232
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.1707
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.1282
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.7057
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.0538
NO0010731722FANA SPB BOLIGKREDIT AS 15/21 FRN C COVD92.1688
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.1369
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.8189
NO0010732639REALKREDIT DANMARK A/S 15/17 FRN COVD96.4346
NO0010733017DNB OMF939.4278
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN95.8811
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN95.8893
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN95.8893
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.4715
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN95.8968
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.7192
NO0010737224FRÆNA KOMM 15/17 FRN97.0479
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN96.0218
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD94.9382
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.0790
NO0010741291SØR-TRØNDELAG FYLKE 15/17 FRN97.0342
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD84.9994
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%91.5423
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD94.9257
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%92.0446
NO0010745292SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/18 FRN C COVD96.1987
NO0010745300SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/19 FRN C COVD96.7869
NO0010745326SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/17 FRN C COVD97.3152
NO0010745334SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/20 FRN C COVD95.2672
NO0010745342SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/21 FRN C COVD92.9768
NO0010745425RÆLINGEN KOMM 15/17 FRN97.6261
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.4091
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%88.0825
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%88.3226
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.1428
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN96.1358
NO0010748916TROMS FYLKE 15/17 FRN97.2362
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.6119
NO0010752223BERGEN KOMM 15/17 FRN97.3011
NO0010752975AKERSHUS FYLKE 15/17 FRN97.1908
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.3360
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.1640
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD95.8194
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY897.1552
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%94.1494
NO0010759442DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 15031798.9168
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD96.5798
NO0010759673LEIKANGER KOMM 16/18 FRN96.5684
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.2917
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.4205
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.2929
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.5910
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%92.4821
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD94.9890
NO0010764152STAVANGER KOMM 1,18% CERT 364 28041797.7119
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.2643
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD95.9044
NO0010767155HORDALAND FYLKE 1,253% CERT 365 08061797.5800
NO0010767171DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21061798.7723
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN96.1628
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN96.3531
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN96.2103
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.6544
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.5094
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD95.6111
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.2818
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.0148
NO0010774516DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20091798.6436
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN96.0259
NO0010775109NOTODDEN KOMM 16/21 1,81%92.8838
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.4450
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD95.8847
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.3077
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.8267
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.2180
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.8715
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD95.5000
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN98.6671
NO0010778517VESTRE TOTEN KOMM 1,42% CERT 092 09021798.2992
NO0010778749MØRE OG ROMSDAL FY 1,34% CERT 365 16111796.8879
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.4495
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.2659
NO0010780984DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20121798.5271
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN96.1005
SE00038830734.62% MTN 21/06/2017 SEK 90.6284
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 89.4132
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000729.9897
US11070TAA601.2% BDS 25/04/17 USD1000 771.9588
US20271BAB182.25% MTN 16/03/17 USD'REGS776.8533
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'753.3527
US298785GC431% SNR 15/06/2018 USD1000 749.4839
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000762.2543
US427028AA350.875% GTD 14/02/2017 USD 789.4103
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 757.6906
US63253XAA722% MTN CVD 20/6/17 USD'REGS773.1222
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 758.7667
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 736.0837
US683234C5561.2% SNR 14/02/2018 USD5000754.8468
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 751.7390
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000720.4651
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD735.7849
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD729.1803
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD730.9462
US78011DAC831.2% GTD SNR 19/09/2018 USD751.4379
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 755.7284
US84650WAD832.3% CVD MTN 30/06/17 USD 755.4273
US84650WAF321.25%-FRN MTN 02/05/19 USD 748.4270
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD751.9622
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 773.2935
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 747.3026
US912828L8150.875% NTS 15/10/18 USD100 767.7495
US912828PA231.875% TB 30/09/17 USD1000 796.9734
US912828RE271.5% NTS 31/08/18 USD 778.6290
US912828SM341% NTS 31/03/2017 USD100 789.6043
US912828SY710.625% BDS 31/05/17 USD1000787.1020
US912828TH300.875% NTS 31/07/2019 USD 763.3025
US912828TS940.625% NT 30/09/17 USD100 787.1551
US912828UA670.625% TSY NT 30/11/17 USD 785.7192
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 760.7933
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100772.8749
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 736.2539
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 717.1116
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 737.6007
USC8888LAZ341.5% GTD SNR 13/03/2017 USD773.7716
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 744.6523
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS730.7255
USF2373UAD491.5% MTG 16/11/17 USD'REGS'768.1979
XS01603868754.75% SNR 15/10/18 GBP1000 1005.8320
XS02867744835.25% GTD SNR 21/02/17 USD 788.8014
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS785.5100
XS03198261854.5% SNR 12/08/2017 SEK 90.4405
XS03448639554.25% MTN 19/05/17 NOK10000100.7146
XS03905115085.25% MTN 02/10/2017 NOK 101.1119
XS04132857674.78% MTN 20/02/2019 NOK 105.9745
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 106.5289
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/1/2020 NOK101.7545
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 95.0146
XS04951456573.25% MTN 17/03/17 EUR50000808.7912
XS05064357334% MTN 11/05/2017 NOK 100.4345
XS05179497483.625% MTN 22/06/2020 NOK 101.4032
XS05333389343.375% MTN 17/08/2017 NOK 99.4885
XS05488815552.625% SNR MTN 16/10/17 EUR845.9167
XS06864480193.5% 05/10/2018 NOK 99.3579
XS06946155753.75% SNR EMTN 31/10/18 NOK99.9888
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 105.7536
XS07364176422.25% SNR EMTN 25/01/17 EUR840.7513
XS07386710062.625% MTN 31/01/2017 NOK 99.5138
XS07494842171% 24/02/17 USD1000 'REGS' 789.6009
XS0762204179FRN 03/2017 GBP1000 951.0335
XS07656562762.25% CVD BDS 30/03/17 USD 776.1553
XS0769914218FR GTD SNR 04/17 GBP1000'43950.9836
XS07719208562.125% GMTN 12/4/17 USD1000775.5473
XS07726093592.25% NTS 10/05/17 USD'REGS757.5754
XS08007144291.875% GTD SNR 10/07/17 EUR838.6028
XS08129980362.125% MTN 09/08/17 NOK100098.3942
XS08240940893% MTN 22/05/19 NOK10000 100.5790
XS0849016794FRN GTD SNR 10/17 SEK10000085.6319
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 757.7556
XS08809558841.375% SNR MTN 29/01/18 USD757.2515
XS08822382973% BDS 04/02/2020 NOK10000 100.4589
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 770.2619
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK97.7930
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144753.3058
XS09177072582% SNR MTN 17/04/20 USD1000740.6942
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD743.8042
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR830.6676
XS09239818891.25% MTN 02/05/18 USD1000 749.6214
XS09335818023.25% BDS 24/05/23 NOK10000103.5733
XS09353118362% NTS 24/05/2018 NOK10000 97.2174
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 98.0304
XS0984033968NTS 21/10/20 SEK1000000 71.9280
XS10392198831% SNR 27/02/2017 USD200000772.4938
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR844.0423
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 95.9303
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 837.3997
XS1073521988FR EMTN 06/20 SEK10000'140885.0071
XS1075953684FR EMTN 06/19 NOK1000000'5095.8599
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 824.7939
XS1102811376FRN 08/2019 NOK10000 '907' 94.8884
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD759.4053
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D683.5734
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR815.3056
XS11405444501.125% SNR 21/11/2017 USD 768.8058
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR803.9697
XS11881277881.875% SNR 12/2/22 USD'REGS723.0116
XS1190992930FRN EMTN 02/2022 NOK100000080.7500
XS11955889151.125% NTS 15/05/2020 NOK 93.6150
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 754.1758
XS12127473611.75% GTD SNR 31/03/22 GBP 937.4458
XS12196788091.25% SNR 18/4/19 USD'REGS 738.2437
XS12275939331.5% NTS 12/05/22 NOK10000 94.2624
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 84.3586
XS12538478151.455% NTS 30/06/21 SEK100086.6562
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 756.6837
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR802.3845
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 798.5433
XS1280919397FRN EMTN 08/2020 NOK100000094.5018
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK 91.8758
XS12845572841.125% MTN 02/09/20 NOK100092.9928
XS1287810300FRN EMTN 09/2019 SEK100000085.9759
XS1291823695FRN 16/09/20 NOK1000000 94.3768
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 95.7931
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR813.6493
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 798.7636
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR801.8378
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR799.3595
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR797.2832
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR808.2798
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 96.1341
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 750.9110
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 939.2388
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR797.1111
XS13462877481.5% GTD 22/01/2019 USD1000756.1259
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 812.5532
XS13531661081.5% SNR MTN 28/01/2019 USD755.4036
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 797.0211
XS1356949245FRN 02/2019 GBP100000'REGS'941.1700
XS1371439842FRN MTN 02/2020 NOK 95.3539
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR789.8045
XS13947534841% NTS 25/05/2021 NOK10000 92.5623
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK84.3281
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK83.3948
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR785.5348
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 83.2326
XS1494681700FRN 09/2021 NOK1000000 99.4938
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000099.5136
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.6014