Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU0000POBHA3FRN M/BKD 12/2040 AUD 'A' 512.8016
AU0000WSCHA8FRN M/BKD 20/01/2041 AUD'A'513.1801
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD635.5685
BE00003091884% SNR 28/03/17 EUR0.01'49'865.2830
BE00003233203.5% BDS 28/06/2017 EUR0.01862.9062
BE0002364363FRN M/BKD 07/2052 EUR 'A' 711.5499
DE00011046020% BDS 16/06/2017 EUR0.01 852.1917
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1333.5423
DE00011354652% BDS 04/01/2022 EUR0.01 910.5572
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168860.7531
DE000A168Y140% GTD NTS 07/12/2018 EUR10822.3772
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD769.0108
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000756.1048
DK00020312282% CVD BDS 01/10/2018 DKK 114.4409
DK00020318142% SNR CVD 01/04/18 DKK0.01114.3484
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.3404
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01115.6163
DK00020329782% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01100.7350
DK0002033273FRN CVD BDS 07/2017 DKK0.01111.9413
DK0002033356FRN 07/2018 DKK0.01 111.2925
DK00020338692% BDS 01/01/19 DKK0.01 113.9696
DK00020342482% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01114.2124
DK00020364580.42% CVD BDS 01/07/19 DKK 110.6872
DK00063321682% CVD BDS 01/10/17 DKK0.01114.2607
DK00063324082% CVD BDS 01/01/2018 DKK 114.1367
DK00063359301.6%-FRN 01/07/18 DKK0.01'B111.1699
DK00063369042% NTS 01/04/20 DKK0.01 113.8429
DK00063402601% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01113.0910
DK0006340856FRN 01/07/20 DKK0.01 110.6186
DK00092863122% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01114.1271
DK00092867422% BDS 01/04/20 DKK0.01 115.5735
DK00092877162% CVD BDS 01/01/2020 DKK 116.3066
DK00092885242% CVD BDS 01/04/2023 DKK 117.7388
DK00092898453% CVD BDS 01/10/2044 DKK 108.2789
DK00092903482% CVD BDS 01/04/2024 DKK 113.2014
DK00092925592.5% CVD BDS 01/10/2047 DKK104.6232
DK00092934412.5% NTS 01/10/47 DKK0.01 103.2539
DK00092940921% BDS 01/04/17 DKK0.01 113.2410
DK00092941751% BDS 01/04/17 DKK0.01 113.0164
DK00092942581% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01113.1945
DK00092943321% SNR CVD 01/04/18 DKK0.01112.1127
DK00092944151% BDS 01/04/18 DKK0.01 112.0185
DK00092947611% NTS 01/04/20 DKK0.01 111.4150
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01111.5114
DK00092955781% BDS 01/01/18 DKK0.01 113.1765
DK00092971942% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01100.3740
DK00093682014% CVD BDS 01/01/2018 DKK 115.7739
DK00093749512% BDS 01/10/17 DKK0.01 114.4111
DK00093788612% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01114.0757
DK00093811473% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01107.1421
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01113.3587
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01109.8688
DK00093860211% BDS 01/01/19 DKK0.01 112.3256
DK0009387508FRN 07/2017 DKK100000 112.1252
DK00095004151% BDS 01/10/19 DKK0.01 113.1623
DK00095028901% BDS 01/01/19 DKK0.01 111.8388
DK00095030051% BDS 01/01/21 DKK0.01 109.1981
DK00095033511% NTS 01/07/18 DKK0.01 112.1178
DK00095034351% BDS 01/07/19 DKK0.01 113.3113
DK00095035181% BDS 01/07/20 DKK0.01 110.4495
DK00095038641% BDS 01/04/18 DKK0.01 112.1127
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01113.2886
DK00095041692% FIXED BDS 01/10/47 DKK0.100.6575
DK00095048391% NTS 01/10/18 DKK0.01 111.5552
DK00095062971% NTS 01/10/20 EUR0.01 111.0111
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'111.4467
DK0009507188FRN 01/07/18 DKK0.01 111.0667
DK0009508665FRN CVD BDS 07/2019 SEK0.0187.4278
DK00095089051% NTS 01/04/17 DKK0.01 113.0887
DK00095090441% BDS 01/04/21 DKK0.01 111.6152
DK00095096301% BDS 01/07/21 DKK0.01 110.5840
DK0009510059FRN 01/04/19 DKK0.01 110.4748
DK0009510646FRN 01/10/19 DKK0.01 111.4046
DK0009510729FRN CVD BDS 10/19 EUR0.01 827.9859
DK00095119661% BDS 01/04/18 DKK1000 112.1127
DK0009771446FRN CVD 01/2018 DKK0.01 112.3360
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 115.6923
DK00097833754% CVD BDS 01/01/2018 DKK 116.6255
DK00097865502% CVD BDS 01/04/17 DKK0.01114.1361
DK00097880932% CVD BDS 01/10/17 DKK0.01114.4111
DK00097909092% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01114.3544
DK00097910482% BDS 01/04/18 DKK0.01 114.2885
DK00097919802% BDS 01/07/17 DKK0.01 114.2747
DK00097920122% BDS 01/07/18 DKK0.01 113.7102
DK00097923682% BDS 01/01/18 DKK0.01 114.1104
DK00097925252% FIXED BDS01/01/20 DKK0.0114.5955
DK00097929542% BDS 01/10/18 DKK0.01 114.4497
DK00097953872% BDS 01/10/19 DKK0.01 115.2387
DK00097957003% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01106.6006
DK0009796518FRN GTD 10/2017 DKK0.01 112.2148
DK0009797169FRN 07/2017 DKK0.01 '32H' 112.1387
DK00097979120.4%-FRN 01/07/2017 DKK0.01112.0021
DK00099219424% BDS 15/11/2017 DKK0.01 119.3993
DK0030091301FRN CVD BDS 01/18 DKK10000 112.1028
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000109.7713
FI40000108483.375% BDS 15/04/20 EUR1000914.8934
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000945.4023
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000817.8808
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 883.8402
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 836.6902
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR811.0223
FR00131318770.5% BDS 25/05/2026 EUR1 740.5376
LU0923989353FRN 01/2018 EUR10000 '29D' 832.3183
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 818.9039
LU11324145481% CVD BDS 01/01/19 EUR0.01827.1237
NL00104188101.75% BDS 15/07/2023 EUR1 913.2475
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.9649
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0000
NO0010313356DEN NORSKE STAT 06/17 4,25%103.1094
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS693.1005
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%108.7395
NO0010452287KFW BANKENGRUPPE 08/17 5,25%101.8738
NO0010464944SPB 1 BOLIGKREDIT AS 08/17 5,95% COVERED101.8507
NO0010479066EIKA LIKVIDITET968.4071
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.7112
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.1978
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%106.6970
NO0010503931DNB BOLIGKREDITT AS 09/17 FRN C COVD97.3450
NO0010508898KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 09/17 5,10%101.7687
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%101.1800
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%108.6924
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%103.8006
NO0010583941NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/17 4,05% COVD100.6736
NO0010583966SPB VEST BOLIGKREDIT AS 10/17 FRN C COVD97.3586
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKRE AS 10/21 4,25% COVD105.5220
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.4187
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%107.1684
NO0010598857DNB BOLIGKREDITT AS 11/17 ADJ C COVD101.2401
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD100.2991
NO0010610850DANSKE BANK A/S 11/17 ADJ C COVD97.1589
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.5735
NO0010622004TRØNDELAG BOMVEISELSKAP AS 11/19 4,85%105.2113
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.9033
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD96.7402
NO0010623945SPB SØR BOLIGKREDITT AS 11/17 FRN C COVD97.1824
NO0010623978HELGELAND BOLIGKREDI AS 11/17 FRN C COVD97.2114
NO0010623986SPB ØST BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.2361
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN95.6922
NO0010628035HOLBERG OMF94.9913
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD101.2993
NO0010635071STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/17 FRN C COVD97.2816
NO0010635360MATERIELLSELSKAPET AS 12/22 4,25%99.1161
NO0010636574NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/17 FRN C COVD97.2030
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.2780
NO0010645963HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/17 FRN C COVD97.3543
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD96.8453
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%100.8290
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.2400
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.0747
NO0010648892EIKA BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.2397
NO0010651797LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK 12/17 FRN COVD97.2199
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.7707
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9508
NO0010659824VERD BOLIGKREDITT AS 12/17 FRN C COVD92.2907
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD96.7345
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD96.7357
NO0010660640HELGELAND BOLIGKREDI AS 12/18 FRN C COVD96.6240
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD96.1448
NO0010660988TRONDHEIM KOMM 12/17 FRN97.0434
NO0010661457SWEDBANK HYPOTEK AB 12/17 FRN COVD97.3708
NO0010661994SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.0730
NO0010662307KLP KOMMKREDITT AS 12/17 FRN C COVD97.3979
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.0396
NO0010662877MUNICIPALITY FINANCE PLC 12/17 FRN95.8647
NO0010663719ROGALAND FYLKE 12/17 FRN97.5745
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9055
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD96.9023
NO0010664428EIKA BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD96.2249
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%98.8363
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.6774
NO0010667710REALKREDIT DANMARK A/S 12/17 FRN COVD97.2324
NO0010669864DNB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.5637
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.7438
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.2688
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN96.9108
NO0010671902MUNICIPALITY FINANCE PLC 13/18 FRN95.8145
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.8926
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD97.3701
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD90.6079
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.5044
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD90.4176
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD96.3595
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN96.3139
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN92.8120
NO0010675853EIENDOMSKREDITT AS 13/17 FRN C COVD91.9584
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.4319
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.0799
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.9825
NO0010679657FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD96.4406
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.5844
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.4402
NO0010682099SPB ØST BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD95.9496
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD90.0041
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD95.5052
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD95.6625
NO0010689664SSB BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD95.8888
NO0010690944HORDALAND FYLKE 13/17 FRN96.9812
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN96.3015
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD100.5653
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.2431
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.5535
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD95.6003
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.7016
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.1064
NO0010699028MØRE BOLIGKREDITT AS 13/17 FRN C COVD96.9538
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.5814
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.4315
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD95.2775
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD94.9309
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD90.4646
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.0363
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%105.3286
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD94.5959
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.4140
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.8035
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%100.5854
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.1468
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD95.0727
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.8755
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD94.8917
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.3812
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD94.1771
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD95.9175
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%97.6087
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.9387
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.1495
NO0010720121NOTODDEN KOMM 14/17 FRN96.8112
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD93.0519
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD93.6665
NO0010722358ASKER KOMM 14/17 FRN97.0553
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD94.3248
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD94.7119
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN89.7520
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.9202
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN96.6876
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.4631
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.7715
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD92.6782
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN96.0049
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.3327
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.3395
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.7496
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.0815
NO0010731722FANA SPB BOLIGKREDIT AS 15/21 FRN C COVD92.1686
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.3302
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%94.8067
NO0010732639REALKREDIT DANMARK A/S 15/17 FRN COVD97.0058
NO0010733017DNB OMF942.7820
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN95.5976
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN95.6047
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN95.6047
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.8613
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN96.7906
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.2814
NO0010737224FRÆNA KOMM 15/17 FRN96.8813
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN95.7185
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD94.9823
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD94.7944
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN94.7330
NO0010741291SØR-TRØNDELAG FYLKE 15/17 FRN96.6523
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD84.9603
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%91.6688
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD94.9614
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%92.2243
NO0010745292SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/18 FRN C COVD96.4574
NO0010745300SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/19 FRN C COVD96.7441
NO0010745326SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/17 FRN C COVD97.2183
NO0010745334SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/20 FRN C COVD95.4150
NO0010745342SKANDIABANKEN BOLIGK AS 15/21 FRN C COVD93.2906
NO0010745425RÆLINGEN KOMM 15/17 FRN97.0085
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.2797
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%88.2606
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%88.2994
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.1250
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN96.4892
NO0010748916TROMS FYLKE 15/17 FRN97.1735
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.2107
NO0010752223BERGEN KOMM 15/17 FRN97.2101
NO0010752975AKERSHUS FYLKE 15/17 FRN97.0005
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.1542
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.0242
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.3467
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY891.1268
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%92.0148
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD96.6453
NO0010759673LEIKANGER KOMM 16/18 FRN96.1878
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.4603
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.5327
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.7282
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.9615
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%92.8514
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.2773
NO0010764152STAVANGER KOMM 1,18% CERT 364 28041798.0117
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.4477
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD95.6693
NO0010767155HORDALAND FYLKE 1,253% CERT 365 08061797.9213
NO0010767171DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21061798.9061
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN96.8991
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN96.0029
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN96.9375
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.1274
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.3005
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD95.7395
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.4586
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.7632
NO0010774516DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20091798.8150
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN95.8005
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.8195
NO0010775109NOTODDEN KOMM 16/21 1,81%92.9644
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.5895
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.4850
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0866
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN96.3957
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.7781
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN98.4053
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD95.6943
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN98.7017
NO0010778749MØRE OG ROMSDAL FY 1,34% CERT 365 16111797.2818
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.2971
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.3033
NO0010780984DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20121798.7216
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN96.9542
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN99.3134
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.3776
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.0818
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.0264
NO0010786999SKANDIABANKEN BOLIGK AS 17/22 FRN C COVD95.6297
NO0010788458DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21031898.6273
NO0010789621KRISTIANSUND KOMM 1,07% CERT 063 22051797.8117
SE00038830734.62% MTN 21/06/2017 SEK 91.6012
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 92.3873
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000739.3927
US11070TAA601.2% BDS 25/04/17 USD1000 775.6725
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'758.2207
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000759.6293
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 761.6061
US63253XAA722% MTN CVD 20/6/17 USD'REGS776.7678
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 755.5615
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 733.5797
US683234C5561.2% SNR 14/02/2018 USD5000771.2098
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 755.9544
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000729.0373
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD732.1091
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD733.4372
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD735.2081
US78011DAC831.2% GTD SNR 19/09/2018 USD754.3739
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 757.6951
US84650WAD832.3% CVD MTN 30/06/17 USD 755.8836
US84650WAF321.25%-FRN MTN 02/05/19 USD 751.1281
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD757.6853
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 777.6511
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 750.4431
US912828L8150.875% NTS 15/10/18 USD100 770.8134
US912828PA231.875% TB 30/09/17 USD1000 799.6937
US912828RE271.5% NTS 31/08/18 USD 776.1778
US912828SM341% NTS 31/03/2017 USD100 792.5640
US912828SY710.625% BDS 31/05/17 USD1000789.9521
US912828TH300.875% NTS 31/07/2019 USD 764.0988
US912828TS940.625% NT 30/09/17 USD100 789.8532
US912828UA670.625% TSY NT 30/11/17 USD 788.3983
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 765.3365
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100768.7197
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 730.5990
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 717.4993
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 734.1013
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 741.7013
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS733.1421
USF2373UAD491.5% MTG 16/11/17 USD'REGS'771.0946
XS01603868754.75% SNR 15/10/18 GBP1000 1025.5414
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS828.1294
XS03198261854.5% SNR 12/08/2017 SEK 91.4566
XS03448639554.25% MTN 19/05/17 NOK10000100.9362
XS03905115085.25% MTN 02/10/2017 NOK 101.3246
XS04132857674.78% MTN 20/02/2019 NOK 101.6460
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 102.0054
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 102.0841
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 95.2461
XS05064357334% MTN 11/05/2017 NOK 100.7190
XS05179497483.625% MTN 22/06/2020 NOK 101.5106
XS05333389343.375% MTN 17/08/2017 NOK 99.7507
XS05488815552.625% SNR MTN 16/10/17 EUR855.8707
XS06864480193.5% 05/10/2018 NOK 99.7786
XS06946155753.75% SNR EMTN 31/10/18 NOK100.4620
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 105.7565
XS07656562762.25% CVD BDS 30/03/17 USD 779.8063
XS0769914218FR GTD SNR 04/17 GBP1000'43969.4366
XS07719208562.125% GMTN 12/4/17 USD1000779.3664
XS07726093592.25% NTS 10/05/17 USD'REGS761.6582
XS08007144291.875% GTD SNR 10/07/17 EUR848.7176
XS08129980362.125% MTN 09/08/17 NOK100098.6020
XS08240940893% MTN 22/05/19 NOK10000 101.1608
XS0849016794FRN GTD SNR 10/17 SEK10000086.6146
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 770.0738
XS08809558841.375% SNR MTN 29/01/18 USD772.8190
XS08822382973% BDS 04/02/2020 NOK10000 99.9728
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 787.0273
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK97.9862
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144757.8218
XS09177072582% SNR MTN 17/04/20 USD1000742.4049
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD747.7412
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR839.9857
XS09239818891.25% MTN 02/05/18 USD1000 752.8454
XS09335818023.25% BDS 24/05/23 NOK10000103.1341
XS09353118362% NTS 24/05/2018 NOK10000 97.6940
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 98.2672
XS0984033968FR GTD MTN 10/20 SEK100000072.7753
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR839.7845
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 96.8629
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 845.5786
XS1073521988FR EMTN 06/20 SEK10000'140886.1249
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.7809
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 835.6145
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'94.9068
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD757.7489
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D699.8067
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR818.8919
XS11405444501.125% SNR 21/11/2017 USD 773.6346
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR807.6077
XS11881277881.875% SNR 12/2/22 USD'REGS715.8456
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 93.9251
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 770.3583
XS12127473611.75% GTD SNR 31/03/22 GBP 965.4148
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 742.8204
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.0775
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 85.2111
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 87.7082
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 760.8318
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR810.5336
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 807.3213
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 94.4535
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK 91.7468
XS12845572841.125% MTN 02/09/20 NOK100093.3382
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 87.0221
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 94.3053
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 95.7286
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR815.7022
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 806.6665
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR809.8853
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR806.9210
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR803.4232
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR817.2522
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 96.0530
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 755.7285
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 960.2157
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR804.4068
XS13462877481.5% GTD 22/01/2019 USD1000755.1399
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 820.9605
XS13531661081.5% SNR MTN 28/01/2019 USD753.0607
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 802.7281
XS1356949245FRN 02/2019 GBP100000'REGS'960.5567
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.2522
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR796.6518
XS13947534841% NTS 25/05/2021 NOK10000 92.8234
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK85.3481
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK84.3344
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR793.3615
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 84.3329
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000694.0784
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.1497
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000099.5979
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.7071
XS1550208810FRN 11/02/19 USD1000 755.3540
XS15553309991.5% SNR MTN 26/01/2024 NOK91.2524
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.1973
XS1565301071FRN 02/2022 SEK1000000 88.3960
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 927.7506