Norges Bank

KPI-JAE

Fremskrivninger fra SAM, anslag i referansebanen og faktisk utvikling. Firekvartalersvekst. ProsentFaktisk PPR SAM SAM
utvikling 1/20 PPR 1/20 12.03.20

1.kv.14 2,4 2,4

2.kv.14 2,4 2,4

3.kv.14 2,4 2,4

4.kv.14 2,4 2,4

1.kv.15 2,3 2,3

2.kv.15 2,6 2,6

3.kv.15 2,9 2,9

4.kv.15 3,1 3,1

1.kv.16 3,3 3,3

2.kv.16 3,2 3,2

3.kv.16 3,3 3,3

4.kv.16 2,7 2,7

1.kv.17 1,8 1,8

2.kv.17 1,6 1,6

3.kv.17 1,0 1,0

4.kv.17 1,1 1,1

1.kv.18 1,2 1,2

2.kv.18 1,2 1,2

3.kv.18 1,7 1,7

4.kv.18 2,0 2,0

1.kv.19 2,4 2,4

2.kv.19 2,4 2,4

3.kv.19 2,2 2,2

4.kv.19 2,0 2,0 2,0 2,0
1.kv.20
2,4 2,2 2,2
2.kv.20
2,3 2,1 2,1

Usikkerhetsvifte fra SAM i PPR 1/20. Firekvartalersvekst. Prosent


N90 N70 N50 N30 Ø30 Ø50 Ø70 Ø90

1.kv.142.kv.143.kv.144.kv.141.kv.152.kv.153.kv.154.kv.151.kv.162.kv.163.kv.164.kv.161.kv.172.kv.173.kv.174.kv.171.kv.182.kv.183.kv.184.kv.181.kv.192.kv.193.kv.194.kv.19 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
1.kv.20 1,66 1,83 2,01 2,16 2,33 2,38 2,43 2,52
2.kv.20 1,37 1,60 1,75 1,88 2,23 2,34 2,47 2,65

N90 = nedre 90 prosents usikkerhetsnivå

Ø90 = øvre 90 prosents usikkerhetsnivå


Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

.