Norges Bank

Modeller for korttidsprognoser (SAM)

SAM ble ikke oppdatert i forbindelse med komiteens rentemøte 17. juni

KPI-JAE

Fremskrivninger fra SAM med usikkerhetsvifte, anslag i referansebanen og faktisk utvikling. Firekvartalersvekst. Prosent.

 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Se tallene bak figuren

BNP for Fastlands-Norge

Fremskrivninger fra SAM med usikkerhetsvifte, anslag i referansebanen og faktisk utvikling. Firekvartalersvekst. Prosent.
Månedlig BNP er ikke med i informasjonsgrunnlaget for modellene.

 

 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Se tallene bak figuren