Norges Bank

Forklaring og veiledning til bruk av animasjonen

Animasjonen viser hvordan renten påvirkes gjennom flere kanaler.

Figur - rentevirkninger

1. Velg kanal

For å starte animasjonen må du først velge en av kanalene ved å klikke på en av de fire valgene øverst:

Figur - rentevirkninger

En animasjon som beskriver denne kanalen vil da begynne.
En tekst under figuren beskriver kanalen.

Virkningen av en renteendring på inflasjonen kommer med et tidsetterslep, og effekten kan variere i styrke. Tidsetterslepet for kanalen vises i en tidslinje nederst i animasjonen. Du kan også styre animasjonen ved hjelp av tidsspaken.

Figur - rentevirkninger

2. Valg av renteendring

For å få illustrert hvordan en renteendring vil påvirke den valgte kanalen velger du økt eller redusert rente.

3. Avspillingsknapper

Du kan styre animasjonen ved hjelp av avspillingsknappene:

Stopp Spill av Pause Tilbake Fremover
stopp
spill
pause
tilbake
forover
Publisert 7. september 2004 15:00
Endret 15:00