Norges Bank

Hvordan renten virker på inflasjonen

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel i pengepolitikken. Styringsrenten virker på inflasjonen gjennom flere mekanismer eller kanaler. Virkningen av renten på inflasjonen kommer med et tidsetterslep, og effekten kan variere i styrke.

Pengepolitikken virker på inflasjonen gjennom etterspørselskanalen, valutakurskanalen og forventningskanalen. En styrbar animasjon illustrerer hvordan renten virker på inflasjonen gjennom disse kanalene.

Animasjonen krever at nettleseren din støtter Flash.

Publisert 7. september 2004 15:08