Norges Bank

Likviditets- og markedsnyheter

Rundskriv om kvoter for styring av bankenes reserver er publisert i dag

Nye kvoter har virkning fra og med 2. oktober 2023.

Se rundskriv

Publisert 1. september 2023 10:40