Norges Bank

F-lån kvartalsslutt

Kalender

Budfrist: 29.03.2024 kl 16.10

Oppgjørssdato: 29.03.2024

Forfallsdato: 

fredag 29. mars 2024

Renten er foliorenten pluss 15 basispunkter. Norges Bank gir full tildeling på alle bud. Tildelt volum vil ikke trekkes inn. Andre markedsoperasjoner gjennomføres som normalt.