Norges Bank

Webinar 15. februar 2022

ARR har gleden av å invitere til et webinar 15. februar 2022. I desember 2021 publiserte arbeidsgruppen en ny rapport – en praktisk brukerveiledning til hvordan Nowa kan anvendes innenfor ulike finansielle produkter og som fallbackløsning for Nibor. Innholdet i rapporten vil bli presentert på webinaret.   

Noen av temaene som vil belyses er: Hva betyr det å gå fra en fremoverskuende til en bakoverskuende rente i finansielle kontrakter? Hvilke markedskonvensjoner er etablert for bruk av Nowa? Samsvarer bruken av markedskonvensjoner på tvers av finansielle produkter og valutaer? Er det etablert nye avtalevilkår for banklån og obligasjoner knyttet til Nowa? Og hvilke fallbackklausuler er tatt inn i finansielle kontrakter i det norske markedet?

Praktisk informasjon:

Dato: Tirsdag 15. februar 2022

Tid: Kl. 13:00-14:30

Påmelding: her 

Det vil kun bli mulig å delta digitalt. Påmeldingsfrist er 13. februar.

 

Program:

Veiledning til bruk av Nowa i finansielle kontrakter og som fallbackløsning

Kl. 13:00-13:10 Introduksjon

Leder for ARR-gruppen, Vidar Knudsen, DNB Treasury

Kl. 13:10-13:55 Bruk av Nowa i finansielle kontrakter og som fallbackløsning

Henning Nilsen, Sparebank1 Boligkreditt 

Christian Heggen, DNB Markets

Jan Bjørnsen, Handelsbanken

Kl. 13:55-14:10 Status på etableringen av et OIS-marked i norske kroner

Timothy FitzGerald, DNB Markets                  

Kl. 14:10-14:30 Spørsmål og svar

 

Har du spørsmål knyttet til temaene som dekkes i webinaret kan disse sendes på epost arr@norges-bank.no i forkant av møtet.

Publisert 18. januar 2022 10:07