Norges Bank

Resultat F-innskudd

(13.mai 2019 15:51)

13. MAI 2019 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
13.05.2019 TIL 15.05.2019 

BUDVOLUM:               27300 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            18000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,99 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,99 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,99 PROSENT 

DET GIS 67 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.