Norges Bank

Resultat F-innskudd

(09.oktober 2020 15:54)

09. OKTOBER 2020 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
09.10.2020 TIL 12.10.2020 

BUDVOLUM:               43120 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            23000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,00 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       -0,05 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,00 PROSENT 

DET GIS 39 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.