Norges Bank

Resultat F-innskudd

(13.november 2019 15:55)

13. NOVEMBER 2019 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
13.11.2019 TIL 15.11.2019 

BUDVOLUM:               50750 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            44000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       1,50 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       1,48 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       1,50 PROSENT 

DET GIS 81 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.