Norges Bank

Resultat F-innskudd

(07.august 2020 15:53)

07. AUGUST 2020 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
07.08.2020 TIL 10.08.2020 

BUDVOLUM:               113692 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            113000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,00 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       -0,03 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       -0,01 PROSENT 

DET GIS 72 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.