Norges Bank

Resultat F-innskudd

(18.juli 2019 15:53)

18. JULI 2019 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
18.07.2019 TIL 23.07.2019 

BUDVOLUM:               64600 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            50000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       1,25 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       1,22 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       1,24 PROSENT 

DET GIS 62 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.