Norges Bank

Resultat F-innskudd

(07.april 2020 15:53)

07. APRIL 2020 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
07.04.2020 TIL 08.04.2020 

BUDVOLUM:               250851 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            230000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,25 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,23 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,25 PROSENT 

DET GIS 91 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.