Norges Bank

Auksjon F-lån og F-innskudd

(25.september 2020 12:52)

25. SEPTEMBER 2020 

DET LEGGES UT F-LÅN FAST RENTE 
MED LØPETID FRA 25.09.2020 TIL 28.09.2020 
OG BUDFRIST 25.09.2020 KL. 16:10. 


FAST RENTE AUKSJON 0,15 PROSENT OG ÅPENT BUDVOLUM. 
MINSTE VOLUM PER BUD ER 10 MILLIONER KRONER. 

GÅ TIL NORGES BANK WEBSIDER FOR Å LEGGE INN BUD. 
Sist endret 27. september 2011 12:59